Mini YEKA güneş ihaleleri yolda

Güneş enerjisi oyuncuları yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) 2020 sonrasında da aynen devamını talep etti. Bakan Fatih Dönmez 40’a yakın ilde 10-50 MW’lik mini YEKA ihalelerinin dört ay içinde yapılacağını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren üç derneğin yöneticilerinden oluşan bir heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Bakan Dönmez’in Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök’ten oluşan heyeti kabulü sırasında Türkiye güneş enerjisi sektörün geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

YEKDEM’in aynen uzatılması talebi

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, her üç derneğin de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) uzatılması konusunda ortak görüş sahip olduğunu söyledi. GENSED Başkanı Halil Demirdağ ise YEKDEM uygulamasının son senesi olan 2020 yılında ilgililerin karşılaşabilecekleri muhtemel birtakım problemlere de değindi. 10 yaşındaki lisanssız GES’lerin durumu GÜYAD Başkanı Cem Özkök ise işletme süresinin ilk 10 yılını dolduran lisanssız güneş enerji santrallerinin sisteme nasıl entegre edileceğine ilişkin olarak belirsizliklerin ortadan kaldırılması yönündeki taleplerini dile getirdi. Enerji yönetimine tam destek Sektörde tam rekabetçi ve serbest bir piyasa yapısının oluşması için çalışmaya devam ettiklerini aktaran dernek başkanları, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve mevzuatın geliştirilmesi konusunda da tüm kaynak ve bilgi birikimleriyle bakanlık ve EPDK başta olmak üzere enerji yönetimine destek vereceklerini yinelediler.

40 ilde 10-50 MW’lik mini YEKA’lar

Ziyaret sırasında güneş enerjisi sektörünün uzun süredir beklediği YEKA projeleri de ele alındı. Bakan Dönmez, yaklaşık 40 ilde, 10-50 megavat arasında değişecek kurulumlar için mini YEKA ihalelerinin yılın son çeyreğinde yapılacağı müjdesini verdi. Küçük kapasiteler sayesinde yatırımcıların kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebileceği YEKA-3 projeleri kapsamında, her yatırımcı kendi arazisini bularak diğer süreçleri tamamlayabilecek.

YEKA-2 de parça parça yapılacak

Sektörel dernek başkanları, iptal edilen YEKA-2 ihalesi için önerilerini de dile getirdi. Sektör derneklerinin Şanlıurfa Viranşehir’de 500, Niğde Bor’da 300 ve Hatay Erzin’de 200 MW olmak üzere toplam 1000 MW’lik YEKA-2’nin 20, 30, 50 ve 100’er MW’lık parçalara bölünerek daha uygulanabilir hale getirilip ihale edilmesi önerisi bakanlık tarafından olumlu karşılandı.

Güneşin finansmanı için ortak görüş

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, GES’lerin finansmanı konusunda bankalar ile sektör derneklerinin görüştürüleceğini ve özellikle çatı tipi kurulumlarda yaşanan finansman sıkıntılarının aşılması için üç derneğin de birlikte hareket edeceğini vurguladı.