Rüzgâr ihalesinde kur korumalı fiyat

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, YEKA RES3 ihalesinin, şartnamede istekliler lehine değişiklikler yapıldığı için üçüncü kez ertelendiğini belirtti. TL cinsinden belirlenecek fiyatların güncellenmesinde kur değişiklikleri ile üretici enflasyonunun ağırlığı arttırıldı, TÜFE’nin ağırlığı düşürüldü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki YEKA RES3 Rüzgâr enerjisi bağlantı kapasitesi tahsis ihalesinin ertelenmesini ve sektöre dair beklentileri Enerji Günlüğü’ne değerlendirdi. Yarışma şartnamesinde bazı değişiklikler yapıldığını belirten İbrahim Erden, “Bunlar esasen yatırımların daha hızlı yapılmasını ve finanse edilmesini sağlayacak değişiklikler. Yani ihale şartlarında isteklilerden yana iyileştirici düzenlemeler yapıldı. Fakat teklifl erin alınmasına 13-14 gün kala tamamlanabildiği için yatırımcıların yeni şartları değerlendirebilmek için ek süre talepleri oldu. Enerji Bakanlığı da bir aya yakın bir ek süre vermeyi uygun gördü” dedi.

Santrali erken bitirene ödül

TÜREB Başkanı, ihale şartlarını istekliler lehine değiştiren zeyilnamelerin neleri nasıl değiştirdiğine değinirken şunları söyledi: “En temel değişiklik, santralin tamamlanma süresinin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili. Tesisin 66 aylık bir sürede kurulması gerekiyordu. Enerji Bakanlığı daha önce güneş enerji santrali ihalesinde yaptığı gibi rüzgâr santrali ihale şartnamesinde, kurulumu erken bitiren yatırımcıyı ödüllendirecek bir değişiklik yaptı. Erken bitiren yatırımcı santrali hemen işletmeye alıp 66 aylık inşa süresi dolana kadar üreteceği elektriği spot piyasada oluşacak fiyattan satabilecek.”

Daha yüksek fiyattan satış imkânı

Yapılan değişikliğin yatırımcılar için, hem daha uzun süre elektrik satabilme hem de sınırı bir süre için de olsa, ihalede çıkacak nispeten daha düşük bir fiyat yerine daha yüksek fiyattan elektrik satma imkanı sağlandığını kaydeden TÜREB Başkanı Erden “Dolayısıyla projenin fizibilitesine katkı sağlayacak bir düzenleme geldi. En temel değişiklik bu, dolayısıyla bir havuç gelmiş oldu. Hızlı bitir, piyasaya sat, erken kazanmaya başla” ifadelerini kullandı.

YEKA RES3 ihalesine ilişkin zeyilnamedeki ikinci önemli değişikliğin tavan fiyatın yükseltilmesi olduğunu anlatan İbrahim erden, “Daha önce 45 kuruş olan tavan fiyat, 95 kuruşa çıkarıldı. Zaten kur atakları yüzünden 45 kuruşun bir hükmü kalmamıştı. Dolayısıyla eksiltmenin kaçtan başlayacağı bilinmiyordu. İşte zeyilname ile o rakam bilinir hale geldi” diye konuştu.

Kurlara karşı daha korunaklı fiyat

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, YEKA RES3 ihalesi kapsamında kurulacak santrallerin üreteceği elektriğe TL cinsinden ödenecek alım fiyatının enfl asyon karşısında erimemesi için nasıl değiştirileceğini gösteren formülde de değişiklik yapıldığını kaydetti. Erden şu bilgileri aktardı: “TL olarak belirlenecek fiyatlar kur hareketleri ve enfl asyona bağlı olarak artacaktı. Bunun için uygulanacak formülde daha önce Euro’daki değişimin yüzde 24 Euro, dolardaki değişiklikler yüzde 24, tüketici ve toptan eşya fiyatlarındaki değişiklikler de yüzde 26’şarlık ağırlığa sahipti. Eskalasyon formülünde döviz ağızlığı biraz arttırıldı, 50’den 60’a çıktı. Ama enfl asyon kısmında ÜFE’nin ağırlığı arttırıldı, TÜFE’nin ağırlığı yüzde 15’e indi. Çünkü hammadde fiyatları ÜFE ile ilgili bir şey.”