YEKA GES-3'te 46 yarışmanın takvimi belli oldu

46 adet YEKA GES-3 yarışması, 26 Nisan-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı kapsamında 26 Nisan 2021-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

46 adet YEKA GES-3 Yarışmasının takvimi belirlendi. 

İstekliler yarışmalara sadece ve en fazla 2 kişi olmak kaydıyla, başvuru sahiplerinin yetkili temsilcileri katılabilecekler. Temsilciler imza sirkülerini, yetki belgesini veya vekâletnamelerini ve şirket kaşelerini yarışma sırasında hazır bulundurmaları gerekecek. 

Yarışmalar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, E-Blok, Konferans Salonu, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi, No: 2, 06500, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak ve temsilciler Bakanlık kampüsüne girişte HES kodlarını ibraz edecekler. 

YEKA GES-3 kapsamındaki 28 adet yarışmaya ilişkin takvim ise daha sonra duyurulacak.