3 °C

Etkisiz kalan destekler yeniden tasarlanacak

Kalkınma Bakanlığı, özel sektöre sunduğu desteklerin etki analizlerini incelemeye aldı. Bu sonuçlara göre beklenen etkiyi gösteren destekler artarak devam edecek. İstenilen etkiyi göstermeyen destekler ise yeniden tasarlanarak, ihtiyaçlara uygun hale getirilecek.

Etkisiz kalan destekler yeniden tasarlanacak

Sercan AKINCI

Kalkınma Bakanlığı, özel sektöre verilen destekleri takibe aldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği bilgilere göre; Bakanlık destekler konusunda etki analizlerine yoğunlaşacak. Bu analizler sonucunda başarılı bulunan destekler artırılarak devam ettirilecek. İstenilen verimin alınamadığı destekler ise yeniden tasarlanarak KOBİ’ler başta olmak üzere özel sektörün kullanımına sunulacak.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB iş birliği ile DenizBank ana sponsorluğunda bu yıl 13’üncüsü düzenlenen KOBİ Zirvesi’ne Bakan Elvan’ın yanı sıra, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Elvan, buradaki konuşmasında bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeyle bilgiye dayalı üretimin ekonomik büyümenin temel belirleyicisi haline geldiğini belirtti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde özellikle nesnelerin interneti ve büyük veri alanındaki hızlı teknolojik ilerlemelerin bilginin paylaşılması ve kullanılmasında yeni bir çığır açtığını anlatan Elvan, bu bağlamda, geleneksel üretim modellerinin yerini “Sanayi 4.0” denilen yeni bir yaklaşıma bıraktığı bir döneme şahitlik edildiğini kaydetti. Bakan Elvan, geleceğin KOBİ’leri için kendi içlerinde otomasyona geçmelerinin küresel pazarda yeterli olmayacağını, tüm değer zinciri içinde gerçek zamanlı ve sürekli iletişim halinde bulunmanın ihtiyaç haline geleceğini vurguladı. Elvan bu bağlamda başta teknolojik altyapı, bilgi tabanlı sermaye oluşumu ve sayısal becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağı gibi eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

14 yılda 103 yeni OSB kuruldu

Teknoloji geliştirme bölgeleri, ihtisas endüstri bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinin bu altyapılara verilebilecek en güzel örnekler olduğunu belirten Elvan, “Sadece OSB sayısından örnek vermem gerekirse, 2003 yılından günümüze kadar 103 yeni OSB kuruldu. Aynı dönemde OSB’lere yönelik olarak 2.1 milyar TL’den fazla kredi desteği sağlandı. Birkaç hafta içinde yasalaşmasını beklediğimiz Üretim Reform Paketi bu sürece daha da hız katacak. Paketle, yer ve arazi tahsisinde geçmişte yaşadığımız problem çözülerek yatırımcıların yatırım yeri talebinin çok daha hızlı karşılanması sağlanacak. Ayrıca OSB’lerin ve diğer sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Elvan, verilen desteklerin etki analizinin önemli olduğunu belirterek, “Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte yoğunlacağımız alanlardan biri etki analizleri olacaktır. Analiz sonuçlarına göre başarılı destekler artarak devam ettirilecek, istenilen etkiyi gösteremeyen destekler ise yeniden tasarlanarak KOBİ’lerin ve diğer tüm özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir” dedi.

Kavramları ulaşılmaz hale getiriyoruz

Zirvede konuşan TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, kendilerinin bundan sonraki süreçte ana vizyonlarının KOBİ’leri daha net şekilde Endüstri 4.0 ile buluşturmak olduğunu söyledi. Kurum olarak bir Endüstri 4.0 kümesi kurduklarına değinen Kuleyin, bunu tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise, KOBİ’lerin, üstlendikleri rol ve ülkeye sağladıkları katkı ile ekonominin can damarı konumunda olduklarını söylerken, başarının anahtarının endüstriyel dönüşüme ayak uydurmaktan, teknoloji üretmekten geçtiğini söyledi. Ateş şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde tepeden tırnağa dijitalleşmenin yaşandığı bu dönemde, yeni trendlere hazırlanmayan, uyum sağlamayan KOBİ’ler zorlanacak, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla şirketler içinde inovasyon kültürünün geliştirilmesi, Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi büyük önem arz ediyor.”

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.