Gümrüklerdeki 2 günlük sıkıntı çözüldü, ambarlardan çıkış başladı

Gümrüklerde, gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın ambardan çıkarılabilmesi için vekaletname ve kişilerin sisteme kayıt zorunluluğunda yaşanan sıkıntı giderildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

1 Temmuz’da yürürlüğe giren sistem, gümrük müşavirlerinin çalışanlarına verdiği vekaleti kabul etmiyordu. Bu yüzde 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde gümrüklerden eşya çıkışlarında sorun yaşanmıştı. Gümrük müşavirlerinin girişimciyle, Bakanlık vekaletin vekaleti olarak kabul edilen sistemin kullanılabileceğine karar verdi.

Gümrük işlemlerini elektronik olarak yapmak isteyen şahısların, şirketlerin veya onların temsilcilerinin, adres, unvan, iletişim bilgileri ve buna benzer diğer bilgilerinin kaydedilmesinin zorunlu olduğu Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde(YKTS) yaşanan iki günlük sıkıntı, gümrük müşavirlerinin talebini değerlendiren Ticaret Bakanlığı tarafından çözüldü.

Sıkıntı nasıl çıktı?

Zorunlu kayıt sistemi 1 Temmuz’da devreye alınırken, ambardan eşya teslim almak isteyen kişilerin TC kimlik numaraları ve YKTS sistemine kayıt zorunluluğu bulunuyordu.

İthalatçı firmanın, teslim alma konusunda verdiği vekaletnamelerde gümrük müşavirliği firması veya gümrük müşavirlerinin adı yer alıyordu. Gümrük müşavirleri ise bu vekaletler karşılığında, personeline ikinci bir vekalet vererek ürünlerin ambarlardan çekilmesini sağlıyorlardı.

Yeni sistemde ikinci vekaletnameler, yani müşavirlerin personeline verilen vekaletnameler tanınmadığı için, sisteme kayıt edilemeyen gümrük müşavirliği şirketinin personeli, ambarlardan mal çıkaramıyordu. Gümrük müşavirlerinin girişimi sonucunda 1 Temmuz olan zorunluluk süresi, 27 Temmuz’a ertelenirken, gümrük müşavirlerinin kendi personellerine verdikleri yetkilerin de gümrük idareleri tarafından kabul edilmesi hükme bağlandı.