Türkiye, iklimlendirmede Avrupa’nın üssü olacak

İç pazarda yıllardır büyüme trendindeyken ekonomik durgunluğun etkisiyle 2018'de yüzde 10’luk küçülme yaşayan iklimlendirme sektörü, küresel pazarda ihracatını artırmaya devam ediyor. Uluslararası markaların da üretime başlamasıyla Türkiye Avrupa’nın üretim üssü olmaya odaklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İklimlendirme sektöründe, iç pazarda 2018 yılının Ağustos ayından sonra gerçekleşen ekonomik gelişmelerden kaynaklı yaklaşık yüzde 10 küçülmeye rağmen ihracattaki yükseliş trendi devam etti. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 4.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan sektör, tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Buna karşın ithalatta ise kayda değer bir düşüş yaşandı. Sektör, ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları alanında dış ticaret fazlası verdi. 2019 yılının ilk beş aylık verilerine bakıldığında ise bir miktar büyüme oldu. Seçim ortamının yarattığı olumsuzluklar piyasaları durağanlığa sürüklese de 2019 yılında 5 milyar doların üzerinde ihracat hedefleyen Türkiye iklimlendirme sektörü, 2005-2017 yılları arası baz alındığında genel ihracat artışında ise gelişen Asya ülkelerinden hemen sonra geliyor.

Diğer taraftan 2018 itibarıyla Türkiye iklimlendirme sektörünün ürün bazında üretim kapasiteleri adetsel bazda; split klima 797 bin 704, klima santrali 14 bin 38, fancoil 118 bin 22, ısı esanjörü 1.2 milyon, soğutma grubu 945, paket klima (rooftop) 823, VRF iç ünite 24 bin 316 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında gerçekleşen 4.5 milyar dolarlık ihracatın dağılımı ise; ısıtma sistemleri ve ekipmanları 1.2 milyar dolar, hava filtreleme sistemleri ve ekipmanları 640 milyon dolar, havalandırma ve klima sistemleri ve ekipmanları 880 milyon dolar, tesisat sistemleri ve ekipmanları yaklaşık 1.8 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin HVAC sistemlerinde en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ise 520 milyon dolarla Almanya geliyor. Bunun yanı sıra İngiltere (310 milyon dolar), İtalya (254 milyon dolar), Romanya (194 milyon dolar), Fransa (176 milyon dolar) gibi Avrupa Birliği ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri dışında 150 milyon dolar ile Irak ve 104 milyon dolar ile Özbekistan’ın yanı sıra 99 milyon dolar ile Azerbaycan da en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.

Birim fiyatı, genel ihracat birim fiyatından üç kat fazla

Kilogram başına birim fiyatını da yükselten sektörün, 2018 yılında birim fiyatı önceki yıllara oranla artış göstererek 4.5 dolara yükseldi. Türkiye geneli ihracat birim fiyatı ise 1.3 dolar seviyesinde. Birim fiyatı, Türkiye genel ihracatındaki birim fiyatından üç kat daha fazla olan iklimlendirme sektörü, orta vadede kilogram başına birim fiyatını 5.5 dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Birim fiyatının artışını sürekli kılmak için katma değeri yüksek ürün üretimine devam edilmesi ve Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, globalde olduğu gibi Türkiye’de de enerji verimliliğinin sektörün önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtiyor.

Ar-Ge merkezi sayısı 25’e ulaştı

Öte yandan sektörde ozon tabakasına zarar veren ürünlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Türkiye’de Avrupa Birliği Mevzuatları’na uygun tüm regülasyonlar çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklı ürünlere son kullanıcı teşvik sisteminin inşa edilmesinin sektörün geleceği için kritik önem taşıdığına vurgu yapan sektör temsilcileri, Türkiye’deki Ar-Ge merkezi mevzuatında yapılan değişiklik sonrasında da Ar-Ge merkezi sayısının kısa sürede artarak 25’e ulaştığına dikkat çekiyor. Tüketicideki talep değişiminin ancak Ar-Ge, teknoloji yatırımı ve satış sonrası verilen hizmet kalitesiyle karşılanabileceği görüşünde birleşen uzmanlar, bu yöndeki çalışmaların sektörün kilogram başına ihracatını da artıracağını belirtiyor.

Global iklimlendirme sektörüne bakıldığında ise ısıtma, soğutma, klima ve tesisat ekipmanları dahil, pazar büyüklüğü 2018 yılı itibarıyla 181 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2023 yılında ise pazar büyüklüğünün 251 milyar dolar değerine ulaşması öngörülüyor.

Sektör, global pazardan yaklaşık yüzde 2.5 pay alıyor. 2023 yılında global pazar payını iki katına çıkarmayı hedefleyen sektörde, gelişen teknolojiler ve çevre bilinci ile yenilenebilir enerjiler, hibrid sistemler ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru genel bir yönelim bulunuyor. Bunun sonucunda tüketiciye, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi, markası güçlü firmaların pazarda söz sahibi olması bekleniyor.

Etiketler