İSO’dan İstanbul’a teşvik talebi

Sanayi sektörünün, ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleştiren İstanbul’u giderek terk ettiğini kaydeden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, buna gerekçe olarak “Bir ağ gibi İstanbul’u kuşatan plansız inşaat”ı gösterdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DÜNYA gazetesinin gündeme getirdiği “İstanbul’un yüksek teknoloji teşviklerinden mahrum bırakılması” sorunu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ocak ayı olağan meclis toplantısında ana gündem maddesi olarak masaya yatırıldı. Çevrimiçi gerçekleştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin konuk olarak yer aldığı toplantıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’un yüksek teknoloji üretimine yönelik teşviklerden mahrum bırakılmaması çağrısında bulundu. Bahçıvan, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul’un Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 30'unu ürettiğini, sahip olduğu liman ve lojistik kapasitesiyle ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğini ve geçen yıl 100 milyar doları aşan bir ihracat performansına imza attığını hatırlatarak, buna karşılık sanayi sektörünün giderek kenti terk ettiğinin altını çizdi.

Şehrin yüzde 1,6’sı sanayi alanı

Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2004’ten 2020’ye 16 yıllık süre zarfında, sanayi sektörünün İstanbul gayri safi hasılası içindeki payında yaklaşık yüzde 4’lük bir azalma söz konusu. Bir diğer gerçek ise, ülkemizde sanayi gayrisafi hasılasının neredeyse dörtte birini üreten İstanbul’da, sanayi alanlarının il toplam alanının yüzde 1,6 gibi küçük bölümünü oluşturduğunu görüyoruz. Sanayi neden İstanbul’u terk ediyor? Elbette en basit tabiriyle bir ağ gibi İstanbul’u kuşatan plansız konutlaşma ve bunun etrafında oluşan farklı ticari yatırımların sanayi alanlarının yerine inşa ediliyor olması, bu sorunun en özlü yanıtıdır.”

Yetişmiş insan gücü İstanbul'da

Söylemlerde genellikle sanayi sektörünün negatif çevresel etkisinin dile getirildiğini vurgulayan Bahçıvan, konutlaşmanın getirdiği çevresel etkilerin ise bu seviyede tartışılmadığı yönünde eleştirisini dile getirdi.

Konuşmasında İstanbul sanayisinin geleceği için çok önemli olan teşvikler konusuna özellikle dikkat çeken Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul sanayisi artık çok özel projeler haricinde yüksek teknoloji üretimine yönelik teşviklerden yararlanamaz hale gelmiş durumda. Bunun son örneğini geçtiğimiz yıl hayata geçen ve kredi garanti mekanizmasıyla desteklenen İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı’nda gördük. Bizler, sanayileşmede çeşitli nedenlerle daha az yol alabilmiş Anadolu illerimizin daha ileri ve güçlü bir sanayiye kavuşması için desteklenmesinden mutluluk duyabiliriz. Ancak ne var ki, İstanbul’un en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik teşviklerinden mahrum bırakılmasının da büyük bir potansiyeli heba edebileceğinden endişe duyuyoruz. Zira her şeyden önce, ülkemizde yüksek teknoloji ve katma değer üretiminde rol üstlenecek yetişmiş insan gücü altyapısını şu an İstanbul dışındaki büyük şehirlere çekmek bile ne yazık ki büyük maliyetlere katlansanız bile mümkün değil. İstanbul’un teşvik kapsamından çıkarılmaması, hatta daha fazla desteklenmesi büyük bir önem taşıyor.”

Yükü tüm paydaşlar üstlenmeli”

Konuşmasında gündemdeki sıcak konulara da değinen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, elektrik kesintilerine birçok OSB’nin hazırlıksız yakalandığını söylerken, “Birçok sanayiciye bu kesintiler doğrudan yazılı olarak değil, sözlü olarak bildirildi. Çözüm arayışları sadece belirli sektörleri değil tüm sektörleri kapsamalı ve bu yükün sadece sanayicinin değil toplumun tüm paydaşları tarafından üstlenilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İstanbullu sanayici Marmara çevresinde kalmak istiyor

Meclise konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, küreseldeki lojistik kırılmalar nedeniyle Türkiye’nin Avrupa’ya en yakın üretim üslerinden biri haline geldiğini kaydetti.Büyükdede, İstanbullu sanayicilerin Marmara çevresinde kalma gayretinde olduğu tespitinde bulundu. Büyükdede, İstanbul’un sanayisinin yeniden yapılandırılması adına izlenmesi gerekenleri de 5 adımda şöyle sıraladı: “Birincisi sanayi alanlarının üretimi öncelikli konumuz. İkincisi tarım alanlarının optimum kullanılması için çalışmalar sürüyor. Üçüncü olarak, yüksek teknoloji üretiminin önünü açacak yatırımlar geliyor. Dördüncü olarak bölgedeki tesislerin karbon ayak izini düşürecek yatırımların projelendirilmesi var. Son olarak da İstanbul’un lojistik merkezi haline gelecek adıml arın atılması önem arz ediyor.”