İsrail menşeli düz cama haksız rekabet soruşturması

İsrail menşeli renksiz düz cam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici Trakya Cam Sanayii AŞ tarafından yapılan ve Düzce Cam San. ve Tic. AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden İsrail menşeli renksiz düz cam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esasları belirlendi. 

Tebliğde, İsrail menşeli söz konusu ürüne yönelik CIF (mal bedeli, sigorta ve navlun) bedelin yüzde 20'si ve yüzde 37,57'si kadar dampinge karşı kesin önlem uygulandığı anımsatıldı. Bu önlemin kalkmasının dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceği yönündeki bilgi, belge ve delillere işaret edildi.

Başvurular kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla İsrail menşeli renksiz düz cam ürüne yönelik soruşturma açılması kararlaştırıldı.