DIŞYÖNDER, COVID-19 Raporu’nu bakanlığa sundu

DIŞYÖNDER, pandemi sonrası dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik alınması gereken önlemleri kapsayan kapsamlı raporunu Ticaret Bağanlığı’na sundu. 55 başlıktan oluşan rapor, ithalat, ihracat, lojistik/tedarik zinciri yönetimi konularından oluşuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

“Daha Güçlü Bir Dış Ticaret İçin Gücümüzü Birleştirdik” teması ile bundan daha 9 ay önce Dr.Hakan Çınar’ın önderliğinde hayata geçen Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER), pandemi sürecine uygun gündemle üç ana başlıktan oluşan raporunu Ticaret Bakanlığına sundu. Toplam 55 başlıktan oluşan rapor, ithalat, ihracat, lojistik/tedarik zinciri yönetimi başlıklarından oluşuyor.

Rapora ve görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan DIŞYÖNDER Başkanı ve Mentor Grup Ortağı, Dr.Hakan Çınar raporu ve görüşmeleri şöyle özetledi: “Bahse konu çalışmalarımızın amacı, öncelikli olarak COVID-19 sürecinde Bakanlığımız nezdinde ortaya çıkan temassız dış ticarete ilişkin yorumlar geliştirmek ve gelecekte de buradan elde edilecek deneyimler sayesinde uygulamada yer almasında yarar görülecek öneriler oluşturmaktı. Öyle de oldu. Çok kapsamlı bir rapor oluşturduk ve Ticaret Bakan Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay’a sunmak üzere randevu talep ettik. Onlar da tereddütsüz kabul ettiler. Hem derneğimizi daha yakından tanıtma fırsatı bulduk, hem de raporumuzu kendilerine sunduk. İhracatta devlet yardımlarından gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına, ilave gümrük vergilerinin yarattığı yükten dijitalleşmeye, ithalatta, muayene risk kriterlerinden, gümrük vergilerinin tahsil usulüne, gümrük idarelerine yapılacak itiraz başvurularından, YYS uygulamalarına; lojistikte ise e-ticaretteki düzenlemelerden, lojistik maliyete etki eden unsurlara, taşıma kooperatiflerindeki tekelleşmeden GET-APP uygulamalarına varıncaya kadar pek çok konuya raporumuzda yer verdik. Gümrük idarelerince son dönemlerde düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının, hem firmalara hem de Gümrük Müşavirlerine kesilmesine ilişkin eleştirilerimize de yer verdiğimiz görüşmemizde, Bakanlığın pandemi sürecindeki uygulamalarındaki olumlu bulduğumuz yönlerine de değindik.”

DIŞYÖNDER 100 üyeye ulaştı
Dış Ticaret profesyonellerinin Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek ve işleyişe yön verme hedefi ile kurulan DIŞYÖNDER, bugün 100 üyeye ulaştı. Çınar, “İçinde akademisyen ve bürokratların da yer aldığı dernek, Türkiye’nin dış ticarette çok daha etkin bir ülke olma mücadelesi içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Sorunun değil, çözümün parçası olabilmek için kolları sıvayan derneğimizin rapor ve çalışmalarının Ticaret Bakanlığı tarafından tüm ayrıntıları ile ele alınıyor” dedi.