Makine ihracatında birim değer 5.7 dolara yükseldi

Makine sektörünün 2019 yılında dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşürmeyi başardığını dile getiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 5.7 dolara yükseldiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yeşim ARDIÇ

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörde verimlilik ve yatırımın artması için kayıt dışıyla mücadele ve piyasa gözetim denetiminin öncelikli olduğunu söyledi. Karavelioğlu, 2019 yılını 17.9 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün, uzun süre sonra birim fiyatı artırmayı başardığını kaydetti. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, , 2019 yılını 17.9 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün, uzun süre sonra birim fiyatı artırmayı başardığını söyledi.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün 2019 yılını değerlendirmesini ve 2020’ye ilişkin beklentilerini basın toplantısıyla açıkladı. Yatırım ölçeklerinin büyütülmesi ve verimlilik artışına odaklandıklarının altını çizen Karavelioğlu, “Bu hedeflere ulaşmada kayıt dışıyla mücadele ile piyasa denetim ve gözetimini önceliklerimiz arasına koyduk” diye konuştu.

“Yatırım ortamı iyileştirilmeli”

Sektörün 2019 yılında 17.9 milyar dolar ihracat yaptığı bilgisini veren Karavelioğlu, sektörün en öncelikli meselesinin yatırım ve faaliyet ortamının, kamunun mevcut bütün stratejik planları doğrultusunda hızla iyileştirilmesi olduğunu anlattı. İhracat birim fiyatının uzun süre sonra yeniden artışa geçmesini “başarı” olarak nitelendiren Karavelioğu, “Ocak ayı sonunda elde ettiğimiz yüzde 7 ihracat artışında makinelerimizin 2018 değerlerini geri dönüyor olmasının katkısı var. İki bileşenli artış 2030 hedeflerimize yönelik güvenimizi pekiştiriyor” diye konuştu.

Makine sektörünün 2019 yılında dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşürmeyi başardığını dile getiren Kutlu Karavelioğlu, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75.8 ile rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Ocak ayı sonu itibarıyla son 12 aylık ihracatın 19 milyar dolara ulaştığına değinen Karavelioğlu, “Sektörün değer artışı, fiyat düşürmek zorunda kaldığı 2019’dan sonra miktar artışını yeniden geride bıraktı ve makinelerin kilogram başına ortalama birim fiyatı 5.7 dolara yükseldi” dedi.

“Odak sektör olmak önemli sorumluluk yükledi”

Kamunun bütün stratejik planlarında makine sanayinin odak sektör olarak yer almasının kendilerine önemli sorumluluk yüklediğine dikkat çeken Karavelioğlu, “Bu planların başarıya ulaşmasını ülkemizin teknolojik bağımsızlığı bakımından gerek şart gördüğümüz için, süratle atmak zorunda olduğumuz adımları 'Dış Pazar Strateji Raporu'muz kapsamında ele aldık. Potansiyeli yüksek ülkeler için örnek ürün grupları üzerinden derinleştirdiğimiz bu çalışmayla, küresel pazar payımızı hızlı artıracak strateji önerileri geliştirdik” dedi.

“Kayıt dışı ile mücadelede de pilot sektör”

Öncelikli meselelerinin firmaların ölçeğini büyütmek olduğunu belirten Karavelioğlu, “Yatırımın ve iş hacminin teknoekonomik büyüklüğü, verimliliğin, katma değerin, markalaşmanın ve sürdürülebilir rekabetçiliğin ön şartıdır” diye konuştu. Kayıt dışı istihdam ve satışın sektör ayrımı gözetmeksizin iç-dış sermaye çekmeyi zorlaştırdığını vurgulayan Kutlu Karavelioğlu, şunları söyledi:

“Fikri mülkiyet haklarının korunması ve piyasa gözetimi denetimi teknoloji geliştirmenin vazgeçilmezidir. Bunlarda esnek davranırsak işini iyi yapanları cezalandırmış oluruz. Kayıt dışılık Türkiye ortalamasının altında olsa da en fazla sayıda Ar-Ge merkezine sahip olan ve ülkenin en rekabetçi ürünlerini üreten sektörümüzde kayıt dışının rakip ülkelerdeki seviyeye inmesini sağlamak zorundayız”

Karavelioğlu, kayıt dışıyla mücadelede pilot sektör olmaya hazır olduklarını aktardı. Bu noktada ihracatın finansmanının da çok önemli olduğunu kaydeden Karavelioğlu, yüzde 26 ile dünyada ihracata en çok destek veren kuruluşlardan birisi olan Eximbank’ın yeni finansman modeline geçmesini önerdi. Karavelioğlu, “Tüketim mallarına uygun kısa vadeli finansman modelleri yerine rakip ülkelerde olduğu gibi, hedef pazarlarda alıcı kredileri de dahil orta-uzun vadeli programlar geliştirmeliyiz. Kredilerin teminatlandırılması konusunda da sektörel bir açılıma ihtiyaç var” diye konuştu.