Alıcı firma limitleri nasıl belirleniyor?

Devlet Destekli Alacak Sigortası limitleri, teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler dikkate alınarak belirleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez (ORYM) tarafından belirlenir.

Hem mevcutta çalışılan hem de poliçe dönemi içerisinde yeni çalışmaya başlanacak alıcıların analizi yapılarak riskler ölçülür. Bu ölçümleme sonucunda alıcıların her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Skoru 1 ile 5 arasında olan alıcılar için talep edilen kredi limitlerine bağlı olarak limit tahsisi gerçekleştirilir.

Sigortalı talebine göre limit sağlanabilir mi? (Manuel Limit Tahsisi)

Alıcı başına otomatik tahsis edilebilecek olan bu kredi limitleri KOBİ’nin başvuru formunda her bir alıcısı için bu tutarlardan bağımsız olarak talep etmesi durumunda, kredi limitlerine ve o alıcının mevcuttaki risk görünümüne göre manuel limit tahsis edilebilir.

Bu değerlendirmede Merkez (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterleri dikkate alınır. Değerlendirme sonucunda Merkez (ORYM) tarafından manuel limit artışına karar verilebilir ve bu durum prim farkına sebep olmaz.