Devlet Destekli Alacak Sigortası hangi teminatları içerir, hangi haller kapsam dışındadır?

Devlet Destekli Alacak Sigortası, bir satış sözleşmesi ya da kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışları teminata alırken, bazı satış türlerini teminat dışında tutmaktadır.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise sözleşmede satış vadesinin belirtildiği; satış sözleşmesinin olmadığı durumlarda ise sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar teminata dahildir.

Kapsam dışında olan haller

• Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb.) olan,

• Grup şirketlerine yapılan,

• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar,

• Döviz cinsinden düzenlenen faturalar veya sözleşmeler kapsamındaki satışlar teminata dahil değildir.