Devlet Destekli Alacak Sigortası hasar süreci

Hasar süreci, Merkez’e hasar evrakları ile başvuruda bulunulmasıyla başlar ve hızlıca gerekli kontroller yapıldıktan sonra tazminat ödemesi yapılarak son bulur.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sigortalı, Merkez’e hasar evrakları ile başvuruda bulunur.

Merkez, hasar evraklarını kontrol eder. Eksik varsa sigortalıyı bilgilendirir. Kabul edilen hasar dosyalarını hukuk bürosuna iletir.

Hukuk bürosu, sulh veya hukuk yolları ile tahsilat işlemine başlar. Tazminat ödemesinden sonra da bu işlem devam eder. Süreçle ilgili Merkez’i rutin olarak bilgilendirir.

(Hasar dosyası, tahsilatın artık mümkün olmadığına dair hukuk bürosunun görüşü varsa veya tahsilat maliyetleri alacak tutarından fazla tutacaksa, Merkez tarafından kapatılabilir. Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.)