Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka veya kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure uygulamasını kullanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

2014 yılında yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişiklikle, asıl işi sigortacılık olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabilecekleri sigortalara ilişkin usul ve esaslar ile uzaktan sigorta satışına ilişkin şartlar belirlendi. Yönetmeliğe göre Tapu Dairelerine DASK için, Araç Muayene İstasyonlarına ise trafik sigortası için kiosklar konulacak. Buradan sağlanan primler, levhaya kayıtlı acentelere paylaştırılacak.

Ödeme koşulları ve aracılık hizmet bedeli

Yönetmeliğin 9’uncu maddesine yapılan ekleme ile poliçelerin ödeme şartları belirlendi. Buna göre, taraflarının karşı karşıya gelmesiyle kurulan sözleşmelerde banka kartı veya kredi kartının ilk 6 ve son 4 rakamı ile sanal pos üzerinden güvenli ödeme yapılması temin edilecek. Sigorta aracısının prim tahsilatında 3DSecure uygulamasını kullanmayı talep etmesi durumunda sigorta şirketi gerekli teknik altyapıyı sağlamak zorunda olacak.

Yönetmeliğin, 3D Secure ile ödeme zorunluluğu hükmü 15 Temmuz 2020, sanal pos üzerinden ödemeyle ilgili hükmü ise 15 Ekim 2020’de yürürlüğe girecek.

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, tüketicileri mesafeli satış kanallarına yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli ödeyebilecek.

Satılan mal ve hizmete bağlı sigortalar

Yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile asıl işi sigortacılık olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sigorta hizmeti sunabilme şartları da belirlendi.

Buna göre satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla sigorta teminatı sunulabilecek şartlar şunlar:

1) Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi,
2) Bagajın kaybı, çalınması, herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi,
3) Seyahat hizmeti ile bağlantılı diğer riskler.
b) Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması,
c) Sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması,
ç) Sigortaya ilişkin yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000.-TL’yi geçmemesi,
d) Yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi.
İşletmeler, sigorta teminatının kendisi tarafından sunulduğu izlenimini yaratacak her türlü hareketten kaçınacaklar.

Tapu dairelerine kiosk konulacak, primler acentelere paylaştırılacak

Yönetmeliğe eklenen bir madde ile kiosk ve mobil uygulama gibi uzaktan satış cihazı ile sigorta pazarlama faaliyetlerinin şartları düzenlendi.

Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışı yapılabilecek.
Zorunlu Deprem Sigortası kontrol noktaları olan Tapu Daireleri, Su ve Elektrik İdarelerinde yalnızca Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ait uzaktan satış cihazları bulundurulabilecek.

Bu cihazlar üzerinden yapılacak prim üretimi için tahakkuk ettirilecek komisyonlar, bu cihazlarla ilgili masraflar indirildikten sonra, Zorunlu Deprem Sigortası performansları ve faaliyet gösterdikleri yer göz önünde bulundurularak, Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılacak.

Muayene istasyonlarında sigorta satışı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabilecek.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşında ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri bu cihazlar üzerinden satışa izin vermek zorunda olacaklar. Bu satışlar çerçevesinde asgari oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyonlar, masraflar indirildikten sonra, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılacak.