Prim hesaplamasını etkileyen unsurlar

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nda prim hesaplaması KOBİ’nin yurtiçi vadeli satışları üzerinden yapılıyor ve satış cirosunu oluşturan alacakların içerisindeki en uzun vade dikkate alınıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Prim hesaplaması KOBİ’nin yurtiçi vadeli satışları üzerinden yapılır.

Örneğin; X firmasının 4 milyon TL toplam satış cirosunun, 2 milyon TL’lik kısmı vadeli satışlardan elde edilen satış cirosundan geliyor.

İlgili satış cirosunu oluşturan alacakların içerisindeki en uzun vade dikkate alınır.

Bu örnek için azami 180 gün olarak düşünürsek, bu durumda ödeyeceği prim aşağıdaki şekilde hesaplanır;

2 milyon TL X %0.80 = 16.000 TL prim olacaktır.

Bu prim karşılığında firmanın tüm alıcıları için 16.000 X 30 = 480.000 TL poliçe azami limiti verilmiş olacaktır.