Sağlık poliçeleri pandemi ile %30 arttı

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında pandemi sürecinde yüzde 30'a yakın artış gözlemlendiğini aktaran Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Gür, sağlık sigortası teklifi alanların beraberinde hayat sigortasını da sorduklarını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SELÇUK ALTUN

Salgın döneminde sigorta şirketlerinin COVID-19'u sağlık sigortası teminatına ekleyerek jest uygulamaları hem sigorta sektörüne güven tazeledi hem de vatandaşların özel sağlık sigortalarına ilgisini artırdı.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında pandemi sürecinde yüzde 30'a yakın artış gözlemlendiğini aktardı. COVID-19'a bağlı vefatlarda da hayat poliçesinden tazminat ödendiğini kaydeden Gür, sağlık sigortası teklifi alanların beraberinde hayat sigortasını da sorduklarını söyledi.

Koronavirüsün halen dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini ve ikinci dalga olasılığının gündemdeki sıcaklığını koruduğunu dile getiren Gür, bu sebeplerden ötürü kısa ve orta vadede sağlık sigortalarına ilginin devam edeceğini öngördü. Gelecekte de yeni salgınların baş gösterebileceği endişelerinin bilim insanları tarafından dillendirildiğine dikkat çeken Gür, sağlık sigortalarında artık salgınları teminat altına alan sigorta ürünlerinin tercih edileceğini kaydetti.

Sağlığın yanı sıra, salgından sonra önem kazanan diğer branşlar ise iş durması ve kâr kaybı, alacak sigortası, kritik hastalıklar sigortası, siber risk sigortası, hayat sigortası, yönetici sorumluluk sigortası, işveren sorumluluk sigortası ve organizasyon iptal sigortası oldu.

Selcen Gür, pandemi döneminde işleri etkilenen KOBİ'lerin tahsil edemedikleri alacaklarıyla ilgili olarak Devlet Destekli Alacak Sigortası'na özellikle ilgi gösterdiğini belirterek "Yeni tebliğle birlikte, hangi sektörden olduğu fark etmeksizin, yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL'ye kadar olan tüm KOBİ'ler devlet destekli alacak sigortasından faydalanabilirler. KOBİ'ler bu güvenceyle hem alacaklarının derdine düşmeden ticaretlerine yoğunlaşabilir hem de hangi alıcıyla hangi hacimde çalışabileceklerine dair sistemden güvenilir bilgi edinebilirler" dedi.

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer ürünün de ‘yönetici sorumluluk sigortası' olduğunu belirten Gür, "Pandemi döneminde yöneticilerin hem çalışanlarına hem de hissedarlarına ve tedarikçilerine karşı sorumlulukları daha da arttı. Bu dönemde düşüş yaşayan işletmelerin yöneticilerine yatırımcılar tarafından 'süreci iyi yönetemedikleri sebebiyle' dava açılması ihtimali yükseldiğinden yönetici sorumluluk sigortaları da önem kazanmaya başladı" diye konuştu.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür

“SEKTÖR HAREKETLİ BİR DÖNEM YAŞIYOR”

Sigorta sektöründeki yeni yapılanmalara dikkat çeken Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, “SEDDK'nın ve Türk Re'nin kurulması, üç kamu sigorta şirketinin birleşmesi sektörümüzü hiç olmadığı kadar hareketlendirdi. Bildiğiniz gibi Türkiye Varlık Fonu, sigortayı stratejik sektör olarak belirledi. Bundaki amaç banka dışı finansal kesimi büyütmek, ölçek ekonomisi yaratmak ve ülke tasarrufunu artırmaktı. Bu stratejinin hamlelerinden biri de kamudaki sigorta şirketleri birleşmesiydi. Bu birleşme, sigorta havuzunu büyütmeye katkı sağlayacak bir gelişme oldu. Devlet destekli alacak sigortası, bina tamamlama sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerin gelişmesini ve yayılmasını sağlayacağını düşündüğümüz bu birleşme aynı zamanda pazarı da derinleştirecektir” ifadelerini kullandı.

“SİGORTA BROKERLİĞİ YETERİNCE BİLİNMİYOR"

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği’nin yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Selcen Gür, şunları söyledi: “Türkiye’de sigorta brokerliği yeterince bilinmiyor. Dernek olarak tanıtım faaliyetlerine özel önem veriyoruz. Komiteler çok aktif çalışıyor ve derneğe ait bir youtube kanalı açtık. Brokerin esasen sigortalının danışmanı olduğu, sigortalı adına hareket ettiği bilincini yerleştirmek için çalışmalarımız devam edecek. Dünyada riskler her geçen gün artıyor ve şekil değiştiriyor. Üç ay öncesine kadar hayatımızda olmayan bir riski konuştuğumuz böyle bir dönemde sigorta brokerinin önemi de artıyor. Sigorta brokeri bir risk uzmanı olduğu için önce risk analizini yapar, sonra size almanız gereken önlemleri söyler, akabinde sigortalanabilir riskleriniz için en uygun teminatları en uygun fiyatlara bulur ve sigortanızı yaptıktan sonra hasar sürecinizi de sizin adınıza takip eder. Özellikle KOBİ ve daha büyük ölçekli firmalar standart poliçeler yerine, kendilerine uygun özel poliçeler yaptırmalılar ki, hasar anında sıkıntı yaşamasınlar. Bu yüzden de bir sigorta brokerinin danışmanlığına ihtiyaç var.”