"Şirketler için kültür değişimi zamanı"

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, pandemi sonrasında tüketici tercihleriyle birlikte iş yapış şekillerinin de değiştiğini belirterek, şirketlerin de eski alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Selçuk ALTUN

COVİD-19 salgınıyla birlikte, tüketici tercih ve alışkanlıklarında önemli değişimler yaşandığını belirten Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, iş yapış şekillerinin önceki süreçlere göre tamamen farklılaştığını söyledi. Şirketlerin, net cevapların bilinmediği bir dünyada birçok belirsizliğe karşı sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Gürkan, “Bu anlamda, sadece kâra odaklı bir çalışma sistemi değil, şirket olarak bir hedef belirlenmesi ve bu hedefe giden yolda insan odaklılığı ve çevik çalışmayı merkeze alan bir kültür dönüşümü gerekiyor” dedi.

Bu süreçte dijital dönüşümün yepyeni bir boyut kazandığını kaydeden Gürkan, “Sürdürülebilirlik çalışmalarında yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla göreceği ve geride kalmış şirketlerin ise bu eksiği daha fazla hissedeceği bir döneme girdik. Bundan sonraki dönemde teknolojik altyapılara ve siber güvenliğe daha fazla yatırım yaparken, her iş sürecimizi de verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından gözden geçirmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

“İş dönüşümü projelerine hız verdik”

Pandemiden sonra dijitalleşmenin ve müşteri odaklı olmanın daha önemli hale geldiğini ifade eden Gürkan, “İş yapış şekilleri açısından yalınlık önem kazanacak. Kanaatim, hassas dönemlerin üstesinden gelme formülünün “verimlilik, yalınlık ve çeviklik” odaklı bir çalışma biçiminden geçtiği yönünde. Daha verimli olabilmek adına önceliklendirmeler yapmak, iş süreçlerinde ve ürün tasarımlarında yalınlaşmaya gitmek, tedbir alıp süreç değiştirmek gerekiyor” dedi.

Diğer taraftan, dijitalleşmenin sunduğu verimlilik fırsatlarının işin her alanına yansıtılması gerektiğini ifade eden Gürkan, “Bu doğrultuda Allianz olarak süreçlerimizi, iş modellerimizi ve çalışma ortamlarımızı daha etkin, daha verimli hale getirecek ve daha fazla değer yaratacak teknolojiyle güçlendirilmiş iş dönüşümü projelerimize hız verdik” açıklamasında bulundu.

Alacak, kâr kaybı ve sorumluluk sigortalarına talep artacak

COVID-19 sürecinde sağlık sigortasının öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Tolga Gürkan, geleceğe dair öngörülerini şöyle anlattı: “Gelecekte özel ve tamamlayıcı sağlık poliçelerinin satışlarında artış yaşanacağını düşünüyoruz. Evlerde daha fazla zaman geçirmeye özen göstereceğimiz yeni yaşam biçimimizde konut sigortaları öne çıkacak. Hayat ve işsizlik sigortalarına olan talebin de artacağını öngörüyoruz. Değişen beklenti ve ihtiyaçlarla bazı alanlarda özel poliçeler üretilebilir. Hem bireyler hem de şirketler için siber risk sigortaları önem kazanacak. İş dünyasında alacak ya da kar kaybı gibi sigorta ürünleriyle sorumluluk sigortalarına da talebin artacağını söyleyebiliriz. Öte yandan kısıtlanan seyahatler nedeniyle seyahat sigortalarında bir daralma öngörüyoruz.”