14 °C

Trafik kazalarına GSS düzenlemesi

Trafik kazası nedeniyle alınan sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

Trafik kazalarına GSS düzenlemesi

Hazine, “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te önemli bir düzenleme yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre ilgili yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrası şöyle değişti: “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”

Önceki yönetmelikte genel sağlık sigortası ibaresi yoktu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap