11 °C

Usta şöför, priminden belli olacak ama fark % 50 olmaz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) son zamanlarda basında çıkan kasko ve trafik sigortalarına yönelik fiyat artışı haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kasıtlı haberlerle kamuoyunun yanıltıldığını açıkladı.

Usta şöför, priminden belli olacak ama fark % 50 olmaz

 

 

 
İSTANBUL - Sigorta sektörü hareketli günler yaşıyor. Sektörün en büyük zarar kalemini oluşturan trafik ve kasko sigortalarına yönelik basında çıkan her haber vatandaşların dikkatini çekiyor. Sektörün çatı organı Türkiye Sigorta Birliği (TSB) son zamanlarda basında çıkan kasko sigortalarında fiyatların yüzde 50 artacağı ve trafik sigortalarında 10 kata çıkan prim farkları olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun söz konusu haberlerle yanıltıldığını açıkladı. 
TSB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan 2013 tarihine yürürlüğe girecek kasko sigortası genel şartlarındaki düzenlemelerin sigortalıların lehine olduğunu ve sigorta şirketlerinin uzun zamandır primleri serbestçe belirlemekte olduğuna vurgu yapılarak: " Son yapılan düzenlemelerin doğrudan primleri artırıcı bir etki yaratmayacağını; kazaya karışmayan sürücü ile özellikle sık sık kaza yapan sürücüyü ayırabilmek ve kusurlu sürücünün maliyetini kusursuz sürücüye yüklememek adına, aynı araç türündeki farklı araçlardan farklı primler talep edilebilecektir" denildi. 
Sigorta sisteminin, primlerin bir havuza toplanarak bir fon oluşturulması ve ortaya çıkan zararların poliçe şartları kapsamında bu fondan karşılanması üzerine kurulduğuna dikkat çekilen Birlik açıklamasında, "Dünya genelinde olduğu üzere, fondan aşırı faydalananlar ile çok az faydalanan hatta hiç faydalanmamış kişilerin havuza aynı katkıyı yapmaları gerek sigorta tekniği ve gerek adalet kavramları ile bağdaşmamaktadır"ifadelerine yer verildi. 
Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada "Son zamanlarda kasko ve trafik sigorta poliçelerinin genel şartları ve fiyatlandırılmasına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan ve eksik, yanıltıcı ve zaman zaman hatalı bilgi içerdiğini gördüğümüz haberler üzerine aşağıda yer alan açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur" denilerek şu ifadelere yer verildi: "Kasko sigortası genel şartları Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı bir düzenleme ile 1 Nisan 2013 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.  Düzenlemelerin bir kısmı, 1 Temmuz 2012‘de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması gereken değişikliklerdir. Değişikliklerin bir kısmı ise, tüketici lehine getirilen düzenlemelerdir. Lehte yapılan bu düzenlemeleri;
-Ürün içeriğinin belirlenerek 4 ana ürün şeklinde kasko poliçesinin oluşturulması, 
-Poliçe üzerine sigorta bedelinin yazılmayarak hasar anında eksik sigorta uygulanmaması,
-Hasar anında aracın rayiç bedelinin tespitinde, hangi kurumun değerlerinin referans alınacağının poliçe üzerinde belirtilmesi,
-Onarımın sigorta şirketinin mi yoksa sigortalının mı istediği serviste yapılacağı ile orijinal parça veya eşdeğer parça kullanımının poliçe üzerinde belirtilmesi, şeklinde sıralayabiliriz."
 
Vatandaş poliçesini kendi belirleyecek 
 
Sigortalıların satın almış olduğu ürünü daha net anlaması ve diğer sigorta şirketlerinin ürünleri ile kolaylıkla karşılaştırabilmesi adına, tek tip poliçe şablonu belirlendiğine dikkat çeken TSB, farklı içerikli kasko poliçeleri için, Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam kasko ayırımına gidildiği ve ürün isminin 16 punto ile poliçeye yazılması şartı getirildiğini hatırlattı. 
 
Bu düzenlemelerle, sigortalıların, hasar anında alabilecekleri hizmetin niteliğini poliçeleştirme aşamasında belirleme imkanına sahip olduklarına vurgu yapılan TSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu düzenlemelerin kasko primlerini %50 civarında artıracağı iddiası dayanaksızdır. Zira, farklı içerikteki ürünler sigorta şirketlerince vatandaşın tercihine hali hazırda sunulmakta olup, bu ürünlerin prim tutarları içeriğine göre farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, bir önceki poliçe içeriği ile benzer bir poliçenin yeni dönemde tercih edilmesi durumunda prim seviyesinde önemli bir değişiklik beklenmemekte olup, poliçe içeriğinin daraltılması veya genişletilmesi halinde ödenecek prim tutarı da doğal olarak azalıp artabilecektir."
 
[PAGE]
 
Hiç kaza yapmayan ile yılda 10 kaza yapan aracın da farkı olmalı
 
Serbest tarife sisteminin tüketicinin yararına olduğunu ve bunun aynı zamanda ciddi prim düşüşlerini de getirdiğini vurgulayan TSB, sigorta sektöründe trafik branşında teminat veren 30 şirketim bulunduğu ve bu şirketlerin her birinin fiyatları da birbirinden farklılık arz ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sigorta şirketleri tarifelerini oluştururken, sürücü yaşı, araç türü ve araç yaşı, ehliyet yaşı, bulunduğu il veya ilçe, önceki yıllarda kaza yapıp yapmadığı ve ödenen hasar miktarı gibi bir çok kriter kullanmaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle son yıl veya yıllarda tazminata sebebiyet vermeyen araçlara indirim uygulanırken, tazminata sebebiyet verenlerin ise primleri artırılarak maliyet, sisteme dahil olan kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Bunun aksi bir uygulamaya gidilmesi halinde, hiç kaza yapmayan araç ile bir sene içerisinde on kaza yapan aracın birbirinden hiçbir farkı kalmayacaktır. Bu durum öncelikle aracını kurallara uygun ve dikkatli kullanan, herhangi bir hasara yol açmayan araç sahiplerine büyük bir haksızlık olacaktır."
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.