16 °C

CHP'den tarım üreticilerini sevindirecek önerge

CHP'den tarım üreticilerini sevindirecek önerge

ANKARA -CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, tarımsal destekleme sisteminin incelenerek tarım üreticilerine verilen desteklerin yetersizliğinin ortaya konulması ve bu kapsamda tarım üreticilerine verilecek desteklerin artırılmasına yönelik politikaların oluşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Türeli ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, AKP hükümetleri döneminde tarımsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payının Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde en az yüzde 1 olacağı hükme bağlanmış olmasına rağmen, ortalama binde 5-6 civarında gerçekleştiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bilindiği üzere Türkiye, mazot, gübre gibi temel girdilerde dünyanın en pahalı ülkelerinden biridir.
Burada vurgulanması gereken önemli bir husus da, söz konusu OECD hesaplamasına göre Türkiye’nin tarımsal desteklere ayırdığı payın azalmış olmasıdır. Nitekim OECD hesabına göre Türkiye’nin tarıma verdiği destek, 1995-97 döneminde yüzde 4,01 olarak gerçekleşirken, 2009 yılında yüzde 3,01, 2010 yılında yüzde 2,96, 2011 yılında ise 2,18 olmuştur. Rakamların da gösterdiği üzere, OECD hesaplamalarına göre Türkiye’nin tarıma verdiği destek yıllar itibarıyla azalmakta olup AKP döneminde en düşük düzeyine gerilemiştir."
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap