Tarımsal Ar-Ge projelerine destek sağlanacak

Tarımsal bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projeleri destelenecek.

Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yenilenerek yayımlanan araştırma geliştirme (Ar-Ge) destek programına ilişkin tebliğe göre, desteklenecek Ar-Ge projelerinin değerlendirileceği 19 kişilik bir kurul oluşturuldu.

Kurul tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin, alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları, tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri, sarf malzeme alımları, araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları, projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri, cihaz, ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri ile tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri destekleme kapsamında bulunuyor.

Desteklenmesine karar verilen projelerde, gerekli görüldüğü durumlarda, sözleşme yapılmadan önce ilgili daire başkanlığı tarafından, teknik, mali, idari ve benzeri konularda revizyon yapılması talep edilebilecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi imzalanan projeler hakkında, ilgili projeler sonuçlanıncaya kadar sözleşmelerinin imzalandığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümleri uygulanacak.

Etiketler