CRIF Türkiye web konferanslarla şirketlere yol gösteriyor

CRIF Türkiye, Covid-19 salgınına karşı güçlü mücadelenin sürdüğü bu dönemde gerçekleştirdiği web konferanslarla şirketlere, ihracatçılara yol gösteriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CRIF Türkiye, “Potansiyel Pazarlarda Hedef Müşteri Tespiti” başlığı ile gerçekleştirdiği web konferans serisi ile Covid-19 salgını sürecinde tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, yeni dönemde pazarların durumu ve fırsatlara ilişkin ihracatçılara ışık tutuyor.

“Covid-19 Döneminde Ticari Risk Yönetimi” başlığı ile düzenlediği web konferanslarla da şirketlere, güncel veriler ışığında olası risklere karşı alınacak önlemlere ilişkin ayrıntılı bir şekilde bilgi veriyor.

CRIF Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yanı sıra KOBİ’lerin de ilgi gösterdiği web konferanslarda, küresel tedarik zincirinde yaşanacak değişimin Türkiye için yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekilirken, Covid-19 nedeniyle tıpkı virüsün insanlar arası bulaşması gibi küresel ticarette yaşanan sorunların da şirketler arası bulaşma riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Hedef pazarlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı

“CRIF İhracat Kulübü” tarafından gerçekleştirilen “Potansiyel Pazarlarda Hedef Müşteri Tespiti” başlıklı web konferanslarda katılımcılara, Covid-19 nedeniyle ülkelerin gümrük tarifelerindeki değişiklikler, uygulanan kısıtlamalar ve pazara ilişkin güncel bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra ilgili pazarlarda bu süreçte ortaya çıkan fırsatlara ilişkin sektörel anlamda da ayrıntılı bilgi verildi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yanı sıra KOBİ’lerin de büyük ilgi gösterdiği konferanslarda, “e-ihracatta başarılı olmak için hangi adımların atılması gerektiği, hedef pazarların nasıl tespit edilebileceği ve hedef ülkelerde potansiyel müşteri bulma” konularında, güncel ve doğru bilgilerle ihracatçılara ayrıntılı bilgiler sunuldu.

“CRIF İhracat Kulübü” tarafından gerçekleştirilen web konferans serisinin ilkinde ABD pazarındaki gelişmeler ışığında olası fırsatlara dikkat çekilirken, Ortadoğu pazarını mercek altına alan serinin bir diğer oturumunda ise Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerde pazarın durumuna ve fırsatlara yönelik güncel bilgiler verildi. CRIF İhracat Kulübü web konferansları, Ticaret Bakanlığı’nın hedef pazar olarak belirlediği 17 ülkeyi ve ilgili bölgeleri de kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek.

“Küresel anlamda tahsilat, ödeme sorunları artacak”

“Covid-19 Döneminde Ticari Risk Yönetimi” başlığı ile gerçekleştirilen web konferansta ise küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yine küresel talepte yaşanan daralmanın dünyadaki büyüme ve ticarete olası etkileri güncel verilerle katılımcılarla paylaşıldı. CRIF Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Mehmet Pişkin, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ticarette yaşanacak sorunların şirketler arası “bulaşma” riski doğurduğunu, şirketlerin bu riske karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Pişkin, önümüzdeki dönemde salgının şirketlerde yarattığı olumsuz etkilerin daha fazla görülebileceğine dikkat çekerek, “Küresel anlamda tahsilat, ödeme sorunları artacak” uyarısında bulundu. Bu süreci etkin yönetmek için veriye dayalı güncel bilgiye ihtiyacın arttığına işaret eden Pişkin, “Müşteri, bayi, tedarikçi, kısacası paydaşlarla olan ilişkilerin her zamankinden daha dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Özellikle ticari alacaklar konusunda paydaşların ödeme alışkanlıklarının güncel bir şekilde izlenmesi ve bu anlamda risk yönetiminin etkin yapılabilmesi lazım. Bu dönemde şirketlerin alacak yönetimi etkinliğine çok önem vermeleri gerekiyor” dedi. Covid-19 sürecinde zorunlu olarak hızlanan dijitalleşmenin bir gereği olarak önümüzdeki dönem veri odaklı hareket etmenin çok daha hayati bir anlam taşıdığının altı çizilen web konferanslarda, “şirketlerin özellikle satış & pazarlama, alacak yönetimi stratejilerinde veri odaklı hareket etmeleri pazar etkinliği, verimliliği anlamında bir zorunluluk haline geliyor” ifadesine değinildi.

“Şirketler arası bulaşma riskine karşı dikkatli olmalı”

Covid-19 sürecinde küresel ekonomide yaşanan sorunlar ve bunların şirketlere olası etkilerini değerlendiren Pişkin “Covid-19 salgın süreci küresel anlamda çok büyük boyutlarda tedarik zinciri sorunlarına ve benzeri görülmemiş talep daralmasına neden oluyor. Bu nedenle dünya ekonomisi ve küresel ticaretin tarihi seviyelerde daralması riski yaşanıyor. Yaşanan kriz sürecinin ne kadar devam edeceğini net olarak söylemek mümkün olmasa da bu yıl tüm dünya için zor bir yıl olacak. Bu noktada tıpkı virüsün insanlara bulaştığı gibi şirketler arasında da bulaşma riski çok yüksek. Daha net ifadeyle şirket olarak bugün bir sorun yaşamasanız da paydaşlarınızın veya ticari ortaklarınızın yaşadığı sorunların (ticari alacak-ödeme) size bulaşma riski söz konusu. Şirketleri insanlar gibi izole etme imkanımız olmayacağı için şirketler, bu durumdan ancak bilgiye dayalı etkin risk yönetimi ile korunabilir” dedi. Şirketlerin bu belirsizlik ortamında her zaman olduğundan daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Pişkin, bu dönemin ancak veri analitiği, bilgiye dayalı öngörülebilirlikle daha sağlıklı yönetilebileceğini söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinin bozulduğuna dikkat çeken Pişkin, Türkiye’nin coğrafi konumu ve üretim yapısı ile yeni dönemde küresel tedarik zincirinde daha fazla rol alma fırsatı olduğuna dikkat çekti. Şirketlerin, online platformları daha etkin bir şekilde kullanarak hedef pazarlarda müşteri ağını genişletebileceklerini belirten Pişkin, mevcut veya potansiyel müşterilerin iflas, ödeme risklerinin bu süreçte iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. CRIF olarak şirketlere hedef pazarın, potansiyel müşterinin bulunması ve firma riskinin ölçülmesi konularında doğru ticari bilgilerle etkin çözümler sunduklarını belirtti.