Dijitalleşme, sektör yapılarını değiştirecek

Dijital dönüşüm hızına ayak uyduramayan şirketler büyük tehdit altında...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Fujitsu tarafından küresel çapta yaptırılan araştırmaya göre, iş liderlerinin yarısından fazlası (%52), dijital dönüşümün şirketlerinin 2021 yılına kadar mevcut durumlarında olmayacağı görüşünü taşıyor. Araştırmaya katılan liderlerin hemen hemen hepsi (%98) önümüzdeki beş yıl içinde örgütlerinin bu durumdan zaten etkilenmiş ve dijital dönüşüm nedeniyle etkilenmeye devam edeceğini söylerken, yüzde 92’si işletmelerinin dijital dünyada gelişmek için evrim geçirmesi gerektiğini ve yüzde 75’i de sektörlerinin temelden değişeceğini düşünüyor.

Dönüşümü müşteri yönetiyor

Dijital dönüşüme uyum sağlamayı etkileyen faktörleri de değerlendiren yöneticilerin neredeyse yarısı (%45) üst yöneticileri veya kurumsal liderlik takımını işaret ediyor. Dışarıdan baktığımızda çoğu iş dünyası lideri, rakiplerinden (%31) önce dijital dönüşüme karşı kuruluşlarının verdiği tepkiyi yönlendiren en etkili grup olarak müşterileri işaret ediyorlar (%45). Sektörlerinde dijital dönüşüme kimin öncülük ettiği sorulduğunda, yöneticilerin sadece yüzde 12’si kendilerini gösterirken yüzde 45’i de kendi sektörleri dışında yeni kurulan şirketleri ve diğer kuruluşları işaret ediyor.

Daha hızlı yenilik yapmalı

Önümüzdeki yıllardaki dramatik bir değişimi umut eden iş dünyası liderlerine rağmen, çoğu (%72) sayısallaştırmanın onlar için heyecan verici fırsatlar sunduğuna ve yüzde 80’i de bu durumun işlerine olumlu bir güç olarak yansıyacağına inanıyor.

Pek çok kuruluş bu tür potansiyel faydalardan hızlı bir şekilde yararlanmak için fırsat kolluyor. Yöneticilerin yüzde 71’i, dijitalleşen dünyada işletmelerin rekabetçi kalabilmek için daha hızlı yenilik yapmaları gerektiğine inanıyor. Bu konuda Fin yöneticiler yüzde 97 ile başı çekerken İspanya’daki yöneticiler yüzde 36 ile son sırada yer alıyor.

Stratejik işbirliği şart

Dijital dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek için ihtiyaç duyulanları sıralayan yöneticilerin neredeyse dörtte üçü (%72), dijital dönüşümü sağlamak için şirketlerine yardımcı olabilecek kuruluşlarla daha stratejik bir işbirliği yapma ihtiyacının altını çiziyor. Kuruluşların yüzde 73’ü, teknolojinin dijital dünyada başarılı olabilme yeteneğinin merkezinde yer aldığını vurgularken yüzde 67’si de kuruluşlarının teknoloji alanında uzman üçüncü partilerle işbirliği yapmasının hayati değerinden bahsediyor.

ACI AMA GERÇEK: YÖNETİCİLERİN 3’TE 1’İ DİJİTAL DÖNÜŞÜM İSTEMİYOR!

Fujitsu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEIA ile Amerika Bölgesi Başkanı Duncan Tait, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: Dijital dönüşüm, iş modellerini ve gelir akışlarını, operasyonları ve süreçleri, müşteri ilişkilerini ve sunulan hizmeti ve çok daha fazlasını dönüştürüyor. Endişeye neden olan aslında tam da bu potansiyel. Olası yararlara karşın, yöneticilerin üçte biri (%33) dijital dönüşümü hayata geçirmek istemediğini net bir şekilde ifade ediyor. İki yıl önce yaptırdığımız araştırmanın sonuçları ve aslında IT karar vericilerinin dijital dönüşüm yaklaşımını ve görüşlerinin analiz edildiği geçen yılki araştırmamızın sonuçları ile karşılaştırıldığında, iş dünyası liderlerinin dijital dönüşüme artık daha güvenle, stratejik ve her şeyin ötesinde daha büyük bir başarı ile yaklaştıkları ve sadece rakiplerine karşı daha rekabetçi bir hale gelmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda daha hızlı dijitalleştirmeye çalıştıkları da ortaya konuyor. Bu çalışmanın sonuçları, dijital dönüşüm karşısında gelişme baskısının da olduğunu net bir şekilde gösteriyor...

Dijital bir dünyada gelişmek için ihtiyaçları tam olarak anlayan bir ortakla birlikte bilgi, fikir ve kaynakları bir araya getirme yeteneği, iş dünyası liderlerinin bilhassa bu geçiş döneminde ve bu geçiş döneminden kaynaklanan zorlayıcı zamanlarda onlara yardımcı olabilecek hayati bir detay. Tüm dijital paydaşlar bu dönüşüm içinde birlikte hareket ederse kuruluşlar sadece dijitalleşmekle kalmaz aynı zamanda dijital çağın sunduğu tüm kazanımları inovasyona ve yenilenmeye dönüştürerek ilerleyebilirler.

Etiketler