Eğlence ve medyayı büyütecek beş faktör

Dünya çapında eğlence ve medya sektöründe toplam büyüme bir miktar azalsa da bazı ülkeler hala büyük potansiyel taşıyor. PwC tarafından yayınlanan rapora göre 2020’ye kadar eğlence ve medya sektörü hızlı büyüyecek ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Türkiye ekonomisinin büyüme performansı son yıllarda cumhuriyet tarihi ortalamalarının altında kalırken, eğlence ve medya (E&M) sektörü görece olarak güçlü seyrini sürdürüyor. PwC tarafından yayınlanan Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2016-2020 Raporu’na göre 2015 yılında 11.5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye E&M sektörü önümüzdeki 5 yıl boyunca ortalama yüzde 7’lik bir büyüme oranı yakalayacak. Bu da sektör büyüklüğünün 16 milyar doları aşması anlamına geliyor. Dünyada ise gelecek 5 yıllık ortalama büyümenin yüzde 4.4 ile geçmiş yılların uzağında ve küresel büyüme oranlarının altında kalması bekleniyor. Ancak söz konusu yavaşlama tüm alt gruplarda homojen olarak yaşanmıyor. Sektör hala coğrafi, demografik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden girişimcilere yüksek büyüme imkanı sağlıyor. Bazı alanlardaki önemli gerilemeler ve durgunluk, “aktif” ülkeler, bölgeler ve sektörlerdeki çarpıcı genişlemelerle aynı anda gerçekleşiyor ve bu da çoklu değişim sunan bir küresel medya ortamı yaratıyor.

Toplam büyümeyi geride bırakıyor

PwC’nin raporuna göre 54 ülkeden 36’sında, eğlence ve medya harcamaları GSYİH’den daha hızlı ve yüzde 50’den daha fazla bir oranda artıyor. Venezuela bu listenin başında geliyor. Bu ülkede, eğlence ve medya harcamalarındaki büyümenin, 2016 yılında GSYİH’deki büyümeyi yüzde 14’ten daha fazla bir oranda geçmesi bekleniyor. Brezilya, Pakistan ve Nijerya gibi nüfusun yoğun olduğu eğlence ve medya pazarlarının da, görece daha yüksek eğlence ve medya büyüme oranları kaydetmesi bekleniyor. Türkiye’de ise 2016 yılında E&M büyümesinin GSYİH büyümesinin yaklaşık 4 puan üzerinde olması öngörülüyor. Harcama kalıpları değişiyor Segmentler arasındaki büyük farklılıklar, ülke düzeyinde büyüme oranları arasındaki farkları etkiliyor. Beş sene içinde küresel olarak en hızlı büyüme kaydeden segment, yüzde 11.1’lik bir yıllık birleşik büyüme oranıyla internet reklamcılığı olması ve bunu yüzde 6.8’lik bir yıllık birleşik büyüme oranıyla internet erişimi takip edecek. Öte yandan, dergi ve gazete yayıncılığı düşüş yaşayacak. Ancak burada bile bölgeler arasında büyük farklılıklar yaşanacak. Gazete yayın gelirlerinde, Kuzey Amerika’da yüzde 3.1’lik yıllık birleşik düşüş yaşanması beklenirken Hindistan’da ise bu rakam yüzde 2.7 oranında artacak.

Gelir kaynağı satıştan veriye kayıyor

Çeşitlilik gösteren ve çok yönlü bu durum karşısında, harcama kalıplarındaki geniş kapsamlı değişiklikler devam edecek. Eğlence ve medya çapındaki gelir, yayıncılık işletmelerinden özellikle overthe- top (OTT) hizmetler sunan ve tüketici verisi üzerinden gelir elde eden video ve internet şirketlerine doğru kayıyor. Doğrudan tüketici harcamasına ilişkin modeller güçlü kalmaya devam edecek ancak mobil veri de dâhil olmak üzere internet erişimine ilişkin harcamalar, reklamcılıkla rekabet halinde olacak. Bu gelişme, pazara yeni giriş yapan oyuncular ve geleneksel oyuncuların, OTT video ve yeni e-ticaret fırsatları gibi yeni pazarlara ve segmentlere doğrudan sıçramaları için daha verimli bir zemin hazırlayacak.

Kilit değişimler sektörün yönünü çizecek

PwC’nin raporunda eğlence ve medya ortamının beş farklı boyutunda gerçekleşen kilit değişimler belirlendi. Bu değişimler, demografi, rekabet, tüketim, coğrafya ve iş modelleri olarak sıralanıyor. Araştırmaya göre bu değişimler aynı anda gerçekleşiyor, birbiriyle ilişkili ve birbirini etkiliyor.

1. Demografi: Gençlere hizmet

Demografik açıdan dünyanın en genç 10 ve en yaşlı 10 pazarındaki toplam eğlence ve medya geliri büyümesine ilişkin analiz, ortalama olarak eğlence ve medya harcamalarının en genç 10 pazarda, en yaşlı 10 pazara kıyasla üç kat daha hızlı arttığını ortaya koyuyor.

2. Rekabet: İçerik hala büyük önem taşıyor

İçerik, küreselleşme ve yerelleşme güçleri tarafından eş zamanlı olarak yeniden tanımlanıyor ve sektörün büyük bir kısmı küreselleşirken, içeriğe ilişkin zevk ve kültür yerel kalmaya devam ediyor.

3. Tüketim: Paket programlar

Yerleşik video ve kablo şirketleri, içeriklerini TV, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda entegre çok kanallı bir temelde sunuyor. Bu yeni tür paketleri kullanan insan sayısının artmasıyla daha esnek bir fiyata sahip olması bekleniyor.

4. Coğrafya: Büyüyen pazarlar

Eğlence ve medya şirketlerinin, tüm dikkatlerini Endonezya, Hindistan ve Peru gibi en hızlı büyüyen pazarlara vermek yerine ABD ve Çin gibi en fazla mutlak dolar büyümesi elde eden pazarlara odaklanması gerekiyor.

5. İş modelleri: Güvenle dönüşmek

Günümüzde eğlence ve medya pazarında melez içerik şirketi olabilmek için yarışan teknoloji şirketleri ve diğer yanda melez teknoloji şirketi olarak ortaya çıkmak için dönüşen geleneksel yayıncılar yer alıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir