KOBİ kümeleri yenilikçiliği ve yalın üretimi öğrenecek

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’yle seçilen 5 ildeki öncelikli sektörlerin rekabet gücünü artırmak için üretim planlaması, tanıtım ve inovasyona ağırlık verilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

Özüm ÖRS

ANKARA - Ekonomi Bakanlığı tarafından 2011 yılında başlatılan 'KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi', Ağustos ayında tamamlanıyor. Proje kapsamında pilot il olarak seçilen Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon'da öne çıkan sektörler tespit edilerek, küme geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Çorum'da tarım ve gıda işleme makineleri, Gaziantep'te halıcılık, Kahramanmaraş'ta metal mutfak ürünleri, Samsun'da medikal ürünler ve Trabzon'da gemi inşası sektörlerinde kümeler kuruldu. Söz konusu 5 öncelikli sektöre yönelik gerçekleştirilen sektör stratejileriyle sektörlerin sorunları ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmalarına ilişkin yol haritaları belirlendi.

Bu yol haritalarıyla sektörlerin hem yerel, hem ulusal, hem de küresel ölçekte hangi vizyonla hareket etmeleri gerektiği de ortaya konuldu. Ağustosta tamamlanacak projede pilot aktiviteler olarak tanıtım, yenilikçilik, ve yalın üretim konularında firmalara destek verilmesi karalaştırıldı. Proje sonunda firma performanslarında yüzde 20'lik bir artış hedefleniyor.

Çorum’da yalın üretim için danışmanlık

Çorum'da tarımsal gıda işleme makineleri sektörünün, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü geliştirebilmesi için; istikrarlı kalite düzeyi, güvenirliliği ve performansı yüksek mamuller, uygun fiyat, yaygın ve hızlı dağıtım, satış sonrası hizmet gibi konularda uzmanlaşması gerektiği belirtildi. Yapılan ihtiyaç analizi sonucunda pilot eylemin sektörün gelişime en fazla ihtiyaç duyduğu alan olan üretim süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yalın üretim tekniklerini içeren eğitim ve danışmalık faaliyetleri olmasına karar verildi. Yalın üretim tekniklerinin nasıl uygulanacağına yönelik tasarım ve planlama süreci tamamlandı.

Trabzon’da gemi inşa sektörü tanıtılacak

Trabzon'da gemi inşa sektöründe tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin eksikliği belirlendi. Yeni sipariş alımında sorun yaratan ve firmaların rekabet gücünü olumsuz etkileyen tanıtım problemine çözüm üretilmesi için önümüzdeki 8 ayı kapsayacak pilot proje çalışması yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Avrupa'daki örnekler transfer edilecek, Trabzon Gemi İnşa Kümesi için 4 dilde web sitesi kurulacak, devlet desteklerinden faydalanmak için eğitim verilecek, marka tescil işlemleri yapılacak ve küme üyesi üretici işletmeler için potansiyel müşteriler tespit edilerek iletişim kurulacak.

Samsun’da sağlık sektörü yenilikçiliği öğrenecek

[PAGE]

 

Samsun’da sağlık sektörü yenilikçiliği öğrenecek

Samsun'da sağlık ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmaların sürekli yenilik yapabilme kabiliyetlerini arttırmaya ihtiyaç duyduklarına dikkat çekilirken uygulamalı eğitimlerle firmaların tekniğin bilinen durumunu takip etmeleri ve patent/faydalı model başvurusu yapabilmeleri için kapasite oluşturmaları ve inovasyon yönetimi kapasitelerini arttırmaları gerektiği vurgulandı. Bu ihtiyaca yönelik gerçekleştirilecek pilot eylem, firmaların inovasyon kapasitelerinin artırılmasına destek olmak amacıyla eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden oluşturuldu.

Gaziantepli halıcılar ABD'ye ihracatı artıracak

Türkiye üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiren Gaziantepli halıcılar, en fazla Suudi Arabistan ve Irak gibi istikrarlı olmayan pazarlara ihracat yapıyor. Sektörün ihtiyaç analizinde ABD ve AB gibi istikrarlı pazarlarda varlığını güçlendirmesi gerektiği belirlendi. Pilot eylem olarak da ABD'ye ihracat hedefi ve potansiyeli olan 10 halı üreticisi firma ile pazar araştırması yapılması ve fuarların belirlenmesine karar verildi. Pilot eyleme mevcut dış ticaret uzmanlarının yanı sıra, yeni mezun gençlerin de dahil edilecek. Alıcı adayları ile görüşmeler ve ABD'de belirlenecek bir fuara katılım URGE desteği ile gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş mutfak eşyası üssü olacak

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminin yarısını gerçekleştiren Kahramanmaraş'ın ihtiyaç analizinde bölge dışındaki bilinir markalara çok düşük kar marjları ile fason üretim yapan şirketlerin pazarlama yönetimi ve tanıtım alanlarda iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu sonucuna varıldı. Bu bağlamda; pilot eylem olarak Kahramanmaraş TSO bünyesinde, bir tanıtım grubunun oluşturulacak. Tanıtım grubu, ulusal ve uluslararası tanıtım ile markalaşmaya ağırlık verecek, Almanya-Solingen örneğinde olduğu gibi, Kahramanmaraş'ı Türkiye'nin en önde gelen metal mutfak eşyaları üssü haline getirecek.