Teknoloji geliştirme bölgeleri 46 bin kişiye istihdam sağladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye'deki 66 teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan 4 bin 510 firmanın 46 bin 314 kişiye istihdam sağladığını; bu bölgelerde 23 bin projenin tamamlandığını, 8 bin 915 projeye ilişkin çalışmanın ise sürdüğünü açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerine (TGB) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin, 2001 yılında yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" ile kurulmaya başlandığını hatırlatan Özlü, "Teknoloji geliştirme bölgeleri ile teknolojik bilgi üretmeyi ve ticarileştirmeyi, verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek yenilikler geliştirmeyi, ürün-üretim yöntemlerinde kalite ve standardı yükseltmeyi, araştırmacılara iş imkanları sağlamayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni-ileri teknolojilere uyum sağlamasını, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasıyla sanayinin rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sanayiciyi, araştırmacıyı ve üniversiteleri buluşturarak yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak teknoloji geliştirme bölgeleri sayısının, 66'ya ulaştığını kaydeden Özlü, her ilde en az bir teknoloji geliştirme bölgesi kurulması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Var olan teknoloji geliştirme bölgelerinin daha işlevsel hale getirilmesi için gayret ettiklerini dile getiren Özlü, söz konusu bölgeleri ekonomik büyüklükleri, teknoloji tabanı, istihdama katkısı, üniversite-sanayi işbirliği, fikri mülkiyet hakları ve ihracatları gibi değişkenler yönünden incelediklerini ve performanslarını ölçtüklerini aktardı.

TGB'lerde 4 bin 510 firma bulunuyor

Özlü, "Kuruluşu gerçekleşen 66 teknoloji geliştirme bölgemizde, 75'i yabancı olmak üzere toplam 4 bin 510 firma bulunuyor ve buralarda 46 bin 314 kişiye istihdam sağlanıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam edilenlerin 37 bin 439'u Ar-Ge, 2 bin 588'i destek ve 6 bin 287'si de kapsam dışı personel olarak görevlendiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgelerimizde 23 bin 7 proje tamamlanırken, 8 bin 915 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 47,7 milyar liralık satış yapılan teknoloji geliştirme bölgelerimizde, 2,6 milyar dolarlık da ihracat gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Bu bölgelerdeki firmaların sektörel dağılımına değinen Özlü, şirketlerin yüzde 37'sinin yazılım, yüzde 17'sinin bilgisayar ve iletişim teknolojileri, yüzde 8'inin elektronik, yüzde 6'sının makine ve teçhizat imalatı, yüzde 4'ünün enerji, yüzde 3'erinin medikal, sağlık, savunma sanayi ve kimya, yüzde 2'şerinin gıda sanayi ve tarım, yüzde 1'erinin de inşaat, telekomünikasyon, otomotiv, havacılık, ilaç, hayvancılık, denizcilik, imalat sanayi, geri dönüşüm, otomotiv tasarım mühendisliği ve diğer alanlarda faaliyet gösterdiğini aktardı.

Özlü, Teknoloji geliştirme bölgelerinin fikri ve sınai mülkiyet rakamları hakkında da bilgi verdi. Söz konusu bölgelerde 640 ulusal ve uluslararası tescillenmiş patent bulunduğunu bildiren Özlü, bin 121 patent başvurusu için ise sürecin devam ettiğini kaydetti. Tescillenmiş 479 faydalı model ve 54 endüstriyel tasarım bulunduğunu belirten Özlü, ayrıca 90 yazılımda telif hakkı alındığını da söyledi.