TTK'nın ana statüsü belirlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun ana statüsünü belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ana statüsü belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TTK'nin hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye ve denetimle ilgili hususlarla idari, mali ve personele ilişkin hususları düzenlendi.

TTK'nin hukuki statüsü, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülü olarak belirlendi.

Kurumun görevleri arasında, amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü arama, etüt, plan, proje ve programları yapmak, takip etmek uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak yer aldı.

Ayrıca TTK, taş kömürü ile havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için her türlü yer altı ve yer üstü sosyal ve sınai tesisleri kuracak, işletecek ve işlettirecek.

Kurum, taş kömüründen kok, briket gibi diğer cins kömür ürünleri ile taş kömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türev ürünleri üretecek, ürettirecek, tüm tali maddeleri yapacak ve üretecek.

TTK ayrıca, taş kömürü ve havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elden edilen türev ürünlerin ithalat ve ihracatını da yapacak. Kurum, iştigal konusuna giren hususlarda gerekli sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek görevlerini de üstlenecek.