Türkiye’nin Samsung’u için büyük adım

‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5 G Projesi’nde ilk faz Mart ayı sonunda tamamlanıyor. Türkiye'nin Samsung'u olmak için yola çıkan ‘GTENT’ yöneticileri yıllık 80 milyar dolara ulaşacak uluslararası 5 G pazarından yüzde 5 pay almayı öngörüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ‘uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde önemli bir adım daha atıldı. Haberleşme Teknolojileri Kümesi bünyesindeki şirketlerden 10’unun bir araya gelerek kurduğu GTENT, ilk fazı 31 Mart’ta tamamlanacak projeye yönelik hazırlıklarını tamamladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BTK gibi bu alanda faaliyetleri olan kamu kurumlarının desteğini de arkasına alan GTENT’in yöneticileri, geleceğe yönelik projeksiyonlarını DÜNYA’ya anlattı.

Dünyaya da satış yapılacak

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, Türkiye’nin Samsung’u olmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, GTENT’i oluşturan firmaların güçlerini bir araya getirerek bu yetkinliğe eriştiklerini söyledi. Kayaduman, 5 G teknolojisine yönelik üretim kabiliyeti olan 150 civarında firmanın bir araya gelerek kurduğu Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi içinden 16 firma, 3 GSM operatörü ile birlikte Uçtan Uca Yerli ve Milli 5 G projesini başlattıklarını söyledi. Kayaduman, projenin ilk fazının Mart ayında bitirileceğini aktardı. Bu 16 firmadan 10’unun ise GTENT çatısı altında bir araya geldiğini ifade eden Kayaduman, markalaşarak yapılacak üretimin Türkiye’deki GSM operatörleri tarafından kullanılmasının kendileri için bir referans olacağının altını çizdi, bu referansın yurt dışı pazarlara satışın da önünü açacağını kaydederek demo üretimin başladığını söyledi.

Unicorn çıkarma hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerli üretim olmadan 5 G lisansı verilmeyeceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Kayaduman, lisans verilmesinin ardından operatörlerin yatırıma başlayacağını söyledi.

Bu kapsamda kısa vadede Türkiye’de yüzde 50 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Kayaduman, bölge ülkeler başta olmak üzere global pazarda ise yüzde 5’lik pay almayı öngördüklerini belirtti.

GTENT’in iş planının hazırlanması ve büyütülmesi noktasında Ernest and Young ile anlaşma yaptıkları bilgisini veren İlyas Kayaduman, “Şirketimizi büyüterek “unicorn” haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu. 5 G teknolojisinin bireysel kullanıcılardan ziyade dikey sektörlerde etkisi olacağı bilgisini veren Kayaduman; nesnelerin interneti, tarım, sanayi üretimi, iş makinelerinin birbirleriyle haberleşmesi, uzaktan ameliyata kadar bir çok işin 5 G ile yapılabileceğini söyledi.

Özellikle sanayi üretiminde verimliliğin çok büyük oranda artacağının altını çizen Kayaduman, bu teknolojiyi kullanan makinelerin ar tık yenilenmesine gerek kalmadan, sadece yazılım değişimiyle üst modellere geçebileceğini vurguladı.

Milli güvenlik meselesi

Bunun aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğuna değinen İlyas Kayaduman, sistemin özellikle akıllı şehir uygulamalarında kullanımı yanı sıra uzaktan müdahaleye imkan verme özelliklerinin de yerli teknolojiyi zorunlu kıldığını aktardı.

Önümüzdeki döneme yönelik GTENT’e yeni ortak firmalar gelebileceği gibi, şirketlerin ortak olmadan GTENT markası altında üretim yapabileceğini dile getiren Kayaduman, “Ortak olup ürününü vermek istemeyenler için de yurt dışında pazarlama yapabiliriz” dedi.

Prototip üretim ve test

BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli teknoloji hamlesi kapsamında BTK’nın koordinasyonuyla OSTİM çatısı altında HTK’nın kurulduğunu söyledi. Sektörde yüksek teknolojili üretimin, bir veya birkaç firmanın çabasıyla gerçekleşmesinin imkansızlığına vurgu yapan Çiçek, yine BTK koordinasyonunda “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Haberleşme Şebekesi Projesi”ne 2018 yılında başlandığını hatırlattı. O günden bu yana çeşitli prototip üretimi ve testlerin yapıldığı bilgisini veren Gazali Çiçek, projenin ilk aşamasının Mart ayında sonuçlanacağını anlattı. Ardından operatörlerle birlikte laboratuvar ve saha testlerine başlanacağını kaydeden Çiçek, GTENT ile ilgili olarak ise “Projenin en başında güçlü bir marka oluşturarak, bu marka etrafında firmaların bir araya gelmesi ve sadece ülkemizde değil yurt dışında da ülkemizi temsil etmesi arzumuz vardı. GTENT firmasının kurulmasıyla da bu arzumuzun yerine geleceğine olan inancımızın arttığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Firmalara örnek olacak

Sadece GTENT değil, benzeri firmaların kurulmasının küresel markalaşma hedefine ulaşılması için önemli olduğunun altını çizen Çiçek “GTENT, Türkiye’nin Samsung’u olma iddiası ile çalışmalarını yürütüyor. Evet, bunun iddialı bir hedef olduğunu biliyoruz. 5G teknolojisi yazılım ağırlıklı bir teknoloji, dolayısıyla ülkemizde irili ufaklı birçok firma yazılım konusunda iddia çalışmalar yapıyorlar” dedi. GTENT’in şebekede kullanılacak kritik ürünleri tedarik etme konusunda iddialı çalışmalar yapacağını ve bu sayede yurtdışı pazarlarda da kendine yer bulacağına olan inançlarının tam olduğunun altını çizen Çiçek, bu oluşumun başka firmalara da örnek olması gerektiğini belirtti.

Yerlilikte hedef yüzde 45

5G’nin Türkiye’ye sağlayacağı katkılardan da bahseden Çiçek, bunun insan ihtiyaçları yanı sıra; ulaşım, sağlık, tarım, eğitim, endüstri gibi sektörlerde etkinlik ve verimliliğin anahtarı konumundaki bir teknoloji olduğunu anlattı. 4.5 G teknolojisinde ilk yatırım döneminde yüzde 0.98 olan yerlilik oranının, yapılan çalışmalarla 2019 sonunda yüzde 23’ü aştığı bilgisini veren Gazali Çiçek, bunu yeterli görmediklerini, öncelikli yüzde 45 yerlilik hedefinin yerine getirilmesini beklediklerini anlattı.

“5G’de tüm ihtiyaçları karşılayabilecek düzeydeyiz”

GTENT Yönetim Kurulu Üyesi ve Haberleşme Teknolojileri Kümesi Başkanı İlhan Bağören, mobil işletmecilerin 5G teknolojisi ile ilgili ürünleri satın almak için karşılarında muhatap görmek istediklerini söyledi. Firmaların tek tek gidip kendi ürününü satması yerine bir araya gelerek üretim ve pazarlama yapılmasının daha etkin bir yöntem olduğunu kaydeden Bağören, “Ayrıca, bu firmalar genellikle Ar-Ge’ye odaklanmışlar ve profesyonel satış pazarlama organizasyonları yok. GTENT bu eksikliğin de giderilmesine yardımcı olacak” diye konuştu. 2025 yılına kadar Türkiye’de 10 milyar dolarlık bir pazar oluşacağını söyleyen Bağören, 2025’ten itibaren dünyada ise yıllık 80 milyar dolarlık pazar oluşmasını beklediklerini anlattı. Lisansın verileceği 2023 yılına kadar hazır olacaklarını ifade eden İlhan Bağören, 4.5 G’de yerlilik oranının firmalar hazır olmadığı için düşük kaldığını fakat 5 G için tüm ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olacaklarını kaydetti. 5G teknolojisine geçilirken önce 4.5 G’nin üzerine konularak ilerleneceğini anlatan Bağören, ikinci aşamada buna ihtiyaç kalmayacağını, nefes alınan her yerde rahatlıkla ulaşılabilecek bir sistem olacağını söyledi.

Bu konularda ilginizi çekebilir