“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”

Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge’ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yeşim ARDINÇ

Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bin firmayı temsil eden 20 derneğin üst kuruluşu Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katılımıyla Ankara’da yapıldı. Adnan Dalgakıran başkanlığındaki yönetim tekrar seçilerek güven tazeledi. MAKFED’de yeniden başkanlığa seçilen Dalgakıran, makinenin bir sektör olmadığını, ekonomiyi sürüklediğini belirterek, “Biz olmazsak cari açık çoğalır” dedi. Sektörün en önemli varlığının insan kaynağı olduğunu dile getiren Dalgakıran, ihtiyaç duyulan dönüşümün ancak beşeri sermaye ile gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Yüksek yatırım yeri maliyetinin ArGe’ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğuna değindi. Sektörün gelişimindeki temel sorunların başında, kayıt dışının körüklediği ölçeksizlik ve tekno-ekonomik kapasitelerde zaafiyetin geldiğini dile getiren Dalgakıran, finansman maliyetinin de rakip ülkelere göre çok yüksek olduğunu söyledi.

MAKFED Başkan Yardımcısı ve Makine İhracatçılar Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2019 yılında dünyada genel büyümenin yüzde 2.5 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi. Dünya ticareti içinde gümrük duvarlarıyla korunan mal grubu oranının 2019 yılına kadar yüzde 7 olmasına rağmen, bu oranın geçen yıl yüzde 10’a yükseldiği bilgisini veren Karavelioğlu, “Toplum dünya makine ithalatı düşerken Türkiye’nin ihracatı yüzde 4.5 arttı. Serbest bölgelerden yapılan ihracatla beraber ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Sektörün dış ticaret açığının 10 milyar dolardan, 5 milyar dolara geriledi" şeklinde konuştu.

Büyükdede: MAKFED çatısındaki güçlü örgütlenme çok faydalı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sektörün MAKFED çatısı altında güçlü örgütlenmesinin planlama ve uygulamalarda çok fayda sağladığını söyledi. Büyükdede, büyük altyapı ve endüstriyel yatırımlarda Türk makinecilerin daha fazla pay almaları için tedbirler geliştirilmesi gereğini de vurguladı.

“MAKFED Paydaşlara açılıyor”

Genel Kurul’da yapılan tüzük değişiklikleri hakkında bilgi veren MAKFED Başkan Yardımcısı ve Makine İhracatçılar Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Tüzüğü, uzun zamandır iç içe olduğumuz AB federasyonlarının tecrübelerinden yararlanarak kurucu derneklerimizin tam mutabakatı ile oluşturduk” dedi. Temel amacın üye derneklerin güçlerini pekiştirerek, segmentlerinde tek temsilci kalmaları olduğunu söyleyen Karavelioğlu, “Her segmenten tek derneği üye yapabiliyor oluşumuz, iş dünyamızda yeni dernekler kurmak yerine mevcut dernek altında örgütlenerek, iç dinamiklerle derneğin başarısını yükseltmek gayesiyledir. MAKFED üyeleri, her ülkeden yalnızca bir derneğin üye olabildiği AB örgütlerinde büyük kabul görüyor” diye konuştu.

Mevcut tüzükle 20 üyeye ulaşan üye tabanının, makine imalat sektörünün hemen bütün alt dallarını kapsar hale geldiğini ifade eden Karavelioğlu, makine imalat sektörünün ülkede odağa yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesinin, paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak mesaiyi zorunlu hale getirdiğini belirtti. Kutlu Karavelioğlu, “Genel Kurulumuzda iki önemli açılım sağladık: öncelikle alt sektör dernekleri dışındakilere de MAKFED çatısı altında çalışmak imkanı doğdu. Diğeri de federasyonun adının kısaltılarak “Makina Federasyonu” haline dönüştürülmesidir ki, gelecekte hedeflediğimiz faaliyet tarzımızın bir göstergesidir. MAKFED’in giderek yükselen başarısı ve özgüveni peyderpey yeni açılımlara zemin hazırlayacak” şeklinde konuştu.