'Yeni şirket girişi artık zor'

Asya Emeklilik Genel Müdürü Türker Gürsoy, yılın ilk beş ayında katılımcı sayısında yüzde 16 büyüme gerçekleştirdiklerini katılımcı sayılarında ise 202 bine ulaştıklarını söyledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Asya Emeklilik Genel Müdürü Türker Gürsoy, yılın ikinci yarısı ve 2015’te satın almaları ve konsolidasyonları sektörün daha çok konuşacağını fakat pazarın mevcut koşullarının yeni şirket girişlerini zorlaştırdığını söyledi. Gürsoy, faizsiz emekliliğin önemli bir büyüme potansiyeli olduğunun altını çizerek, “İki katılım bankasının ortaklığı ile kurulan yeni emeklilik şirketi ile birlikte faizsiz emeklilik pazarının büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi. Asya Emeklilik Genel Müdürü Türker Gürsoy, sektörü ve Asya Emeklilik’in hedefl erini DÜNYA ile paylaştı. Şirket olarak 2014 yılında da hızla büyümeye devam etiklerinin altını çizen Gürsoy, “Yılın ilk beş ayında katılımcı sayısında yüzde 16 büyüme gerçekleştirdik. Katılımcı sayımızı 174 binden 202 bine çıkarttık. Fon büyüklüğümüz ise yüzde 56’lık büyüme ile 340 milyon TL seviyesine ulaştı. Müşterilerimiz tarafından ödenen katkı paylarının toplamı yılbaşına göre yüzde 45 oranında arttı. Fon ve katkı payındaki büyüme oranlarımız 2014’te sektörün en iyi oranları. İşveren katkılı emeklilik sözleşmelerinde ise sektörün 2. büyük şirketi konumundayız. Büyüme performansımız yılın ikinci yarısında da artarak sürecek” şeklinde konuştu. 

Kira sertifikası fonumuzu kısa sürede çıkaracağız 

Sektörün en çok eleştirilen tarafl arından biri olan fon getirileri üzerine yorumlarını sorduğumuz Gürsoy, şirket özelinde bakıldığında geçen sene ortaya koydukları güçlü fon performansı bu sene de devam ettirdiklerinin altını çizdi. “Özellikle hisse senedi fonumuz geçen seneyi tüm hisse senedi fonları arasında birinci sırada tamamladı” diyen Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene de birinciliği koruyarak başarılı seyrini sürdürüyor. Esnek fonlarımız da sektördeki tüm esnek fonlar arasında en iyi ilk 10 fon içerisinde yer alıyor. Şu an üç tane esnek fonumuz; hisse, altın, standart ve katkı fonu ile beraber toplam 7 fonumuz var. Bu sene içerisinde döviz cinsi kira sertifikalarına yatırım yapacak bir fon daha kurmayı planlıyoruz. ” 

Sektöre yönelik sürekli dile getirilen satın alma ve konsolidasyon olacak yönlü açıklamalara değinen Türker Gürsoy, öngörülerinin yılın ikinci yarısı ve 2015’te satın almalar ve konsolidasyonların daha çok konuşulacağı yönünde olduğunu fakat pazarın mevcut koşullarının yeni şirket girişlerini zorlaştırdığını söyledi. Gürsoy, “Ancak sektörün büyümesine yönelik kıdem tazminatı fonu ve otomatik katılım gibi açılımların netlik kazanması durumunda yeni girişler tekrar gündeme gelebilir” diye konuştu. 

Sürdürülebilir büyüme için banka şart 

Sektörde bankası olmayanın işinin zor olduğu yönlü görüşlere katıldığını belirten Türker Gürsoy, “Banka kanalınız yoksa diğer dağıtım kanallarıyla ulaşabileceğiniz müşteri kitlesi ciddi oranda daralıyor. Üstelik yeni müşteri elde etme maliyetiniz de önemli ölçüde artıyor. Diğer taraftan emeklilik şirketleri için önemli bir finansal kaynak yaratan kredi hayat sigortaları satışı da banka kanalında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir emeklilik şirketinin sürdürülebilir büyümeyi sağlamasında banka kanalı hayati bir rol oynuyor. Bununla birlikte emeklilik satışları anlamında banka ile etkin bir entegrasyon kurulamadığı zaman şirketler bireysel satış kadroları istihdam etmek durumunda kalıyorlar. Bu da yeni müşteri elde etme maliyetlerini olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu. 

Kurumsal satış en güçlü yanımız 

Asya Emeklilik’in gerek gruba bağlı bireysel gerekse de işveren grup emeklilik sözleşmelerinde piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Türker Gürsoy, “Altyapı yatırımlarımızın önemli bir bölümünü kurumsal hizmetlere ayırıyoruz. Mevcut alt yapımızla kurumsal müşterilerimize hizmetlerimizi kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Kurumsal satış, hızlı büyümemizin motoru olmaya devam edecektir. Kurumsal müşterilere hizmet geliştirmemizi belli bir noktaya getirdikten sonra vakıfl arla da görüşmeye başladık, çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yeni rakibimiz olumlu etkileyecek 

Sektörde yeni bir katılım emeklilik şirketi kurulmasını değerlendirmesini istediğimiz Türker Gürsoy, “Doğal olarak bir rekabet oluşacaktır. Rekabetin bizi olumlu anlamda etkileyeceğini düşünüyoruz. Oluşan rekabet ortamı bize de dinamizm katacaktır ve faizsiz emeklilik segmentinin büyümesine katkı sağlayacaktır. Yeni kurulan emeklilik şirketinin de mevcut pastadan pay almak yerine pastayı büyüteceğini ve penetrasyonu arttıracağını düşünüyoruz. Özellikle faizsiz emekliliğin önemli bir büyüme potansiyeli var. Yeni şirketle birlikte faizsiz emeklilik pazarının büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Gürsoy'dan...
●Bank Asya ile çok başarılı bir işbirliği yürütüyoruz. İlk iki yılımızda yakaladığımız rekor büyümeyi Bank Asya’nın 280 şubesi ile gerçekleştirdik. Bireysel satış kadrosu kurmadık. ? 
●Mevzuatta 2013 yılında yapılan değişiklikle gelir kalemleri indirilince başabaş noktasını yakalamak için daha büyük bir ölçeğe ulaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu, yeni şirketlerin gözünü korkutabilir. ? 
●Ölçeği büyütmek için iki yol var; yeni satış yapmak ve mevcut müşteriyi elde tutmak. Fakat gelirlerin düşmesiyle birlikte yeni satışlara kaynak tahsis etmek zorlaşıyor. Bunun yerine mevcut müşteriyi elde tutmaya yöneliyor birçok şirket. ? ●Önümüzdeki dönemde BES’in toplumda daha geniş kitlere yayılabilmesi için kurumsal katılımın arttırılmasına yönelik açılımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.