“Ar-Ge destekleri KOBİ düzeyinde yaygınlaştırılmalı”

Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan klima sektörüde Ar-Ge ve Ür-Ge’ye kaynak ve eğitim seviyesi yüksek personel ayırmanın kolay olmadığını anlatan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, yeni Ar-Ge kanununun KOBİ ölçeğindeki firmalara istenen oranda yarar sağlayamadığını vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye HVAC sektörünün (ısıtma, soğutma ve havalandırma) 2017 yılında 3.9 milyar dolar olan ihracatını, 2018 yılında 4.5 milyar dolara çıkardığını belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, 2005-2017 yılları arası baz alındığında, genel ihracat artışında gelişen Asya ülkelerinden sonra globalde ikinci ülke durumunda olduklarını dile getirdi.

Atasoy, 2000 yılında Türkiye’de split klima üretilmiyorken, bugün itibarıyla küresel pazardaki dört markanın Türkiye’de üretime başlamış olması ile Avrupa’nın tüm gereksinimini karşılayacak bir kapasiteye ulaşıldığını belirterek, “Küresel ısınmanın etkisini daha güçlü hissettirdiği 2000’li yıllarda, iklimlendirme sektöründe büyük gelişme kaydeden Türkiye, teknolojide çağı yakalayarak, üretim kapasitesi ve pazar büyüklüğünde Avrupa’nın klima lideri konumuna ulaştı” açıklamasını yaptı.

Bugün, küreselleşmenin getirdiği pazar ve rekabet şartlarında, özellikle yabancı rakiplerle rekabet edebilmek ve ihracat yapabilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge’nin mutlak bir zorunluluk olduğunu belirten Atasoy, “Enerji verimli ürünlerin piyasada yaygınlaştırılması ve enerji verimliliği düşük cihazların yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlara dönüşümü ile ilgili devlet teşvikine ihtiyaç var” dedi.

Küresel ısınmanın etkisinden dolayı sera gazı salınımını azaltmanın yanı sıra fosil yakıtların azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak ve enerji maliyetlerini düşürmek hedefleri ile paralel olarak Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada iklimlendirme sektöründeki hızlı bir değişimin söz konusu olduğunu ifade eden Ozan Atasoy, “Bugün kullandığımız teknolojiler çok kısa bir zaman içinde yerini daha enerji verimli ve daha çevreci ürünlere bırakacak. Özellikle soğutucu akışkanlarda yaşanan değişim bütün ürünleri etkiliyor. Aynı zamanda enerji verimliliğine ilişkin sınırlamalar mevcut ürün tasarımlarının yenilenmesi mecburiyetini ortaya çıkarıyor” dedi.

Dernek olarak Türkiye iklimlendirme sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ürünlerini yeni şartlara ve sınırlamalara adapte etme gayreti içinde olduklarını kaydeden Atasoy, bu ortamda Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin ve yatırımlarının önem kazandığını söyledi.

“Soğutma içeren klima ve fan-coil cihazlardan ÖTV kaldırılmalı”

Soğutma içeren klima santrallerinde ve fan-coil cihazlarında halen ÖTV uygulandığını kaydeden Ozan Atasoy, “Oysa adı geçen ürünler bireysel kullanıma yönelik split klima cihazlarından farklı, ticari ürünler ve üretim için zorunluluk. ÖTV’nin bu ürünlerden veya enerji etkinliği yüksek olanlarından kaldırılması veya azaltılması gerekli” diye konuştu.

Sektörü tüm avantajlarına rağmen bazı sorunlar yaşadığını dile getiren Ozan Atasoy, “Bu sorunların çözümünde örgütlenmiş yapılar, etkin çözümler üretiyor ve devlet nezdinde sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütüyor. Nitelikli iş gücünün yetersizliği, sektörün yaşadığı öncelikli sorunlardan biri. İş hacminin büyümesi acil nitelikli iş gücü istihdamı gerektiriyor. Ancak nitelikli iş gücü arzı henüz yeterli seviyeye ulaşamadı” şeklinde konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği meslek içi eğitimler ve devletin meslek lisesi ile yüksekokulların sayısını artırması gibi çalışmalarla çözüm yolunda adımlar atılmaya başlandığını anlatan Ozan Atasoy, “İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu bu konuda uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Makine mühendisliği fakülteleri ile yakın ilişkiler yürüterek başarılı öğrencileri iklimlendirme sektörünü tanımaya ve katılmaya davet ediliyor ve sektör hakkında bilgilendirmeler yapıyor. ISKAV’ın önderliğini yaptığı, İSKİD’in destek olduğu çalışmalar neticesinde Yıldız Üniversitesi Makine Fakültesi’nde İklimlendirme Bölümü açıldı” dedi. Atasoy, yine ISKAV işbirliği ile İSMEK’in 15 uzmanlık okulundan biri olan ve iklimlendirme sektörüne eğitimli teknik personel yetiştirmeyi amaçlayan İSMEK İklimlendirme Okulu’nun açıldığını söyledi.

Etiketler