Bereket'in 2015 hedefi 2000 MW

Yatağan Termik Santrali'ni devralmaya hazırlanan Bereket Enerji Grubu, 2015 sonunda 2000 MW'lik kurulu güce ulaşmayı hedefliyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEHMET KARA

Bereket Enerji Grubu, pek çok büyük holdingin aksine İstanbul değil de Denizli merkezli olmasına rağmen, Türkiye'nin önde gelen enerji oyuncularından biri konumunda. Yıllardır Aydın, Denizli ve Muğla'yı kapsayan Aydem Elektrik Dağıtım Bölgesi'ni işleten grup, geçtiğimiz yıl bunun yanına İzmir ve Manisa'yı kapsayan Gediz EDAŞ'ı da ekledi. Bu yıl ise Yatağan Termik Santrali özelleştirme ihalesini kazandı ve santrali devralmaya hazırlanıyor. Grup bir yandan da devam eden hidroelektrik ve rüzgar santrallerini tamamlayıp üretime alıyor. Bereket Enerji Grubu Başkanı Ceyhan Saldanlı'ya, mevcut yatırımlarını, Yatağan'daki son durumu ve hedeflerini sorduk. 

Yatağan Santrali ihalesini kazandınız, son durum nedir? Yatağan Termik Santrali'ni devralmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. İş planımızı tamamlıyoruz. Finansmanla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Yerli bankalarla konuşuyoruz. Gediz Dağıtım'ın finansmanında anlaştığımız bankalar başta olmak üzere 4-5 bankayla görüşüyoruz. Ama bu sürece yenileri de katılabilir. 

ÖYK'dan da onay çıktı, devralmak için ne kadarlık bir süreniz var? 

Bize henüz bir tebligat yapılmadı ama tahminim, kasım ayı gibi devralabiliriz. Yani santrali devralmak için 2 ya da 2.5 ay civarında bir süremiz olduğunu düşünüyorum. 

Yatağan'da sizi bekleyen işler ne? 

Bir grup arkadaşımız konu üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Santralde yenilemeler olacak. Revizyondan geçirilecek yerleri var. Çevre yatırımları var. Örneğin kül barajı yapmak gibi acil işler var. İşte ekibimiz, buna benzer işleri tek tek belirliyor. 

Sözünü ettiğiniz yatırımlar yasal zorunluluk mu? 

Burada amaç santralin emre amadeliğini yükseltmek, verimliliğini artırmak ve çevreye olumsuz etkilerini minimuma indirmek, mümkünse ortadan kaldırmak. Yani hedefimiz Yatağan'ı çevreyle uyumlu ve verimli bir santral haline getirmek. İstiyoruz ki Yatağan Santrali'nden bundan böyle bir siyah duman çıkmasın.

Santralin bugüne kadarkinden farklı başka fonksiyonları da olacak mı? 

Santrale yakın çevredeki konutların termik santralin atık sıcak suyu ile ısınması gibi projeler üzerinde de çalışıyoruz. Böylece çevreye daha fazla katma değer sağlamasını istiyoruz. Halen atık sıcak su zannediyorum çok sınırlı bir yerde kullanılıyor.

Çalışanlar özelleştirmeden rahatsız, onlarla diyaloğa geçtiniz mi? 

Şu anda bir görüşmemiz yok. Şunu her zaman ifade ederiz ki, biz sendikalaşmaya karşı değiliz. Artı çalışanların işlerini kaybetmelerini hiç bir zaman istemeyiz. Çalışmak isteyen herkese kapılarımız açık. İnsanların korktuğu gibi, istihdamla ve sendikalaşmayla ilgili birtakım sıkıntılar bizde asla olmaz. İşlerine devam edebileceklerini her zaman söylüyoruz. 

Geçen yıl devraldığınız Gediz Dağıtım'da nasıl bir süreç işlemişti? 

Gediz Dağıtım'da az önce söylediğim anlayışla hareket ettik. İhaleyi aldığımızda, çalışanlarla yola devam edeceğimizi söylemiştik ve öyle yaptık. Hatta ayrılmak isteyen bazı arkadaşları da kalmaları için ikna etmeye çalıştık. 

Neden ikna etmeye çalıştınız? 

Çünkü bu işlerde tecrübe çok önemli. Konuyu bilmeyen insanları getirmenin isabetli olmayacağını düşünüyoruz. Bu anlayıştaki bir şirketin değerinin bilinmesi lazım. Bu şirket, çalışanların değerini bilen bir şirkettir. Önümüzdeki süreçte devam etmek isteyenlerin bu yöndeki talepleri memnuniyetle karşılanacaktır. İşlerini kaybetme kaygısıyla eylemlilik içerisine giren çalışanların bu kaygıları yersiz. 

Diğer santral ve projelerinizde son durum nedir? 

Biz bu yıl Bereket Enerji olarak dört santrali devreye aldık. Düzce'deki Aksu Hidroelektrik santrali (50 MW), Giresun'daki Dereli HES (50 MW) ve Çırakdamı HES (50 MW) ile Uşak'taki Arnaz Rüzgar Santrali (54 MW'lik). Bunların toplam kurulu gücü 220 MW'nin üzerinde. Yıl sonuna kadar iki santrali daha devreye almayı hedefl iyoruz. Bunlardan biri 160 MW'lik Göktaş I HES, diğeri Yalova'daki 54 MW'lik Arova Rüzgar Santrali. Böylece bu yıl içinde 430 MW'ye yakın kurulu gücü devreye almış olacağız. 

Hangi takvimde ne kadarlık bir kurulu güç hedefl iyorsunuz? 

Yeni üretime alacağımız iki santrali de eklersek, devralmaya hazırlandığımız 630 MW'lik Yatağan hariç toplam kurulu gücümüz bu yılın sonunda yaklaşık 900 MW'ye ulaşmış olacak. Önümüzdeki yıl içinde ise Yatağan hariç 1450 MW'lik kurulu güce ulaşmayı hedefl iyoruz. Dolayısıyla Yatağan Termik Santrali dahil, 2015 yılı sonunda toplam kurulu güçte 2000 MW'yi aşmış olacağız. 

Kaynak çeşitliliği yaklaşımınız nedir? 

Bereket Enerji Grubu olarak stratejimiz daha çok yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermek. Kömür santrali konusunda da yerli kaynaklarla çalışanları tercih ediyoruz. Yani yenilenebilir kaynaklar ve yerli kaynaklar ağırlıklı bir portföy yaratmaya çalışıyoruz.

Nijerya'da kâr güdüsü değil prensipler öncelikli 

Nijerya'da bizim ortak olduğumuz şirket görevi deraldı. Bizim atadığımız genel müdür tarafından yönetiliyor. Tabii Nijerya'daki çalışma şartlarında birtakım değişiklikler oldu. Gerek ebola virüsü nedeniyle, gerekse güvenlikle ilgili kaygılar var. Dışişleri Bakanlığımız çalışan sayımızın azaltılmasını önerdi, biz de azalttık. Buna rağmen işlerimizi sürdürmek istiyoruz. O ülkenin insanlarına Türkiye'de eğitimler veriyoruz. Nijerya'da şebeke hizmetinden mahrum kalan insanlara elektrik ulaştırmaya çalışıyoruz. Şebeke genişletiliyor. Kayıp kaçakla mücadele ediliyor. Kendimiz kazanmaktan ziyade, o kıtanın insanlarına iş öğretmeye odaklanmış durumdayız. Bu tür enerjiyle elektrikle ilgili ihizmetler biraz sosyal yönü ağır basan hizmetler. Biz hizmet kalitesini ön planda tutmaya çalışıyoruz. Prensiplerimiz kâr güdüsünün önünde geliyor.

Etiketler