17 °C

Dünya devi Türkiye'de ofis açtı

Veri entegrasyon yazılımı sağlayıcısı olan Informatica, küresel büyüme stratejisi çerçevesinde, Türkiye’deki varlığını genişletmek üzere Türkiye ofisini açtı

Dünya devi Türkiye'de ofis açtı

Informatica, özellikle  finansal hizmetler, telekomünikasyon, hızlı tüketim, üretim ve perakende alanlarında daha geniş kapsamlı hizmet vermek üzere Türkiye’de ofis açtı.

ABD’de merkezi bulunan ve Avrupa’da 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Informatica, küresel büyüme stratejisi çerçevesinde; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nde 14 ülkede faaliyet gösteriyor .

Informatica Türkiye’nin 18 Mart 2015’de gerçekleşen açılış yemeğinin ardından, Informatica Güney Avrupa Bölgesi Satış’tan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emilio Valdes, İstanbul’da ofis açma kararlarını şöyle açıkladı: "

EMEA büyüme planlarımız ve Türkiye’deki varlığımızı genişletmek üzere İstanbul’da bir ofis açtık. EMEA bölgesinde ve özellikle Türkiye’de Veri Yönetimi alanındaki yatırımlardaki artış,bizim yatırım kararımızda da etkili oldu. Verideki bu artış sürdükçe, verinin yönetimi için biz de çalışmalarımızı artırma doğrultusunda yeni yatırımlar yapıyoruz.  Bugün Informatica’nın EMEA bölgesinin gelişen ülkesi Türkiye’de ofis açması, veri yönetiminde dünya lideri olarak sürdürdüğümüz başarıyı kanıtlamaktadır. Bu yatırımımız, bugüne kadar Türkiye’de çözüm ortağımız olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi ile birlikte müşterilerimize sunduğumuz hizmet kapsamımızı genişleterek sürdüreceğimizi gösteriyor. Hizmetlerimize olan talebin artışı, bölgedeki müşterilerin de -bilgi potansiyelini doğru kullanmanın yarattığı rekabet avantajının farkına vardıklarını-ortaya koymaktadır. Informatica olarak, KOMTAŞ Bilgi Yönetimi aracılığı ile halihazırda Türkiye’de bulunan güçlü ortaklığımızı geliştirmeye devam edeceğiz”  

1. Dünyanın lider veri entegrasyon yazılımı sağlayıcısı olan Informatica’nınTürkiye’de ofis açma kararı almasının nedeni nedir? Informatica, kaç ülkede faaliyet gösteriyor?

Informatica olarak stratejik iş ortağı KOMTAŞ Bilgi Yönetimi aracılığıyla halihazırda Türkiye’de bulunan güçlü pozisyonunu geliştirme hedefimiz çerçevesinde Türkiye’de ofis açmaya karar verdik . Informatica Corporation olarak, 1997 yılından bu yana Avrupa’da faaliyet gösteriyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 14 ülkede faaliyetteyiz. Türkiye’deki konumumuzu genişletme kararımızla birlikte Informatica olarak, bölgesel faaliyetlerinin ölçeğini ve müşterilere sağlayabileceği ürün ve hizmet portföyünü de genişletmiş oluyoruz. Türkiye’ye yatırım yaparak bölgeye olan bağlılığımızı gösteriyoruz ve Informatica’nın iş ortaklarıyla birlikte bölgede büyümesini hızlandırmak için konumumuzu güçlendiriyoruz. 

2. Türkiye ofisi Informatica’nın EMEA bölgesindeki büyümesine nasıl bir katkı sağlayacak?

Türkiye’de ofis açma kararımız, Informatica olarak EMEA’daki konumumuzu genişletme azmimizi ortaya koymakla kalmayıp aynı zamanda bölgenin artan veri yönetim teknolojisi talebine de karşılık vermek üzere alınmış bir aksiyon olarak nitelendirilebilir. Ortaklığımızın başladığı 2010 yılından bu yana Informatica’nın Türkiye’de çözüm sağlayıcısı olan KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, Informatica’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin geliştirilmesinde çok etkili oldu.Bölgede KOMTAŞ Bilgi Yönetimi ve Informatica iş ortaklarına olan güven, bize bölgenin en büyük kurum ve kuruluşların birçoğunun güvenini kazandırdı ve üzerine eklemeye devam edeceğimiz bir hizmet kalitesi sağladı.

3. Küresel genişleme stratejinizde Türkiye ne kadar önemli bir yer tutuyor? Informatica’nın Türkiye pazarındaki büyümesini destekleyen temel etkenler nelerdir?

Türkiye’de doğrudan bir konum edinmek, EMEA’ya yönelik büyüme planlarımızda bir sonraki doğal adımımızdı.Türkiye, EMEA içerisindeki en hızlı büyüyen pazarlardan birisi ve biz, müşterilerimizin özellikle Ana Veri Yönetimi (MDM), Veri Yönetişimi, Veri Kalitesi, Veri güvenliği ve Kurumsal Veri Entegrasyonu ihtiyaçları için birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimizin veri yönetim gereksinimleri genişlemeye devam ettikçe bölgedeki yatırımlarımıza daha fazla arttıracağız.

4. Informatica, müşterilerinin büyük veri dalgasıyla başa çıkmalarına nasıl yardım edecek? Pek çokları bunu “Yeni Petrol” olarak adlandırıyor…

Bugün artık kurumsal bir değer  olarak görülen Veri’yi Yönetmek; yeni ve yaratıcı ürünlerin ve hizmetlerin pazara sunulmasında, kritik iş süreçlerinin yönetilmesinde ve geliştirilmesinde kurumların ana stratejileri arasında yer alıyor.Digitalleşen dünyada veriye ve veri yönetimine olan bu ilginin daha da artacağını çok net öngörmekteyiz. Kurumlar kaliteli, güvenli, erişilebilir ve ilişkilendirilebilinir veriler ile ancak işlerini güçlendirecek kararlar alabilecek, müşteri ve iş ortaklarına daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunabilecektir.

Büyük Veri 3 mega teknoloji tredinin Bulut Bilişim, Sosyal Bilişim, Mobil Bilişim orta noktasında yer almaktadır. Bulut Bilişim, bilişim ekonomisini değiştirerek, bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından çok daha fazla işlem verisinin düşük maliyetlerle yönetilmesini sağlıyor.  Sosyal bilişim, yeni nesil veri odaklı uygulamalar sağlayarak, görülmemiş miktarlarda etkileşim verilerini temsil ediyor. Son olarak, mobil bilişim, kullanıcılara içerik ve konum tabanlı hizmetler vererek, cihaz sensör verilerindeki bir sonraki aşamayı temsil etmektedir. Bu mega teknoloji trendleri Büyük Veriyi daha büyük hacimlere, daha geniş çeşitliliğe ve daha yüksek hızlara götürmeye devam edeceği öngörülerimizin başında geliyor.

Daha fazla ve farklı çeşitlilikte veri kullanan kuruluşlar, iş yapış şekillerini temeldendeğiştirebilirve müşterilerine eşsiz hizmetlersağlayabilirler. Bunu yapabilmek için kuruluşların tüm büyük veri platformlarını destekleyen, teknolojideki farklılıkları anlayan ve böylece farklı uzmanlıklar edinilmesini zorunlu bırakmayan bir platforma sahip olmaları gerekmektedir.

 KOMTAŞ Bilgi Yönetimi  Genel Müdürü Yüksel Çomak:

1. KOMTAŞ Bilgi Yönetimi  olarak Informatica’nın Türkiye’deki yeni yatırımını değerlendirebilir misiniz? 

Bilişim Teknolojisi alanında 25 yılı geçkin bir firma olarak 2010 yılından bu yana veri ve iş analitiği alanında çözüm ve hizmet sunmaktayız. Informatica, Kurumsal Veri Yönetimi alanında işbirliği yaptığımız bir lider bir teknoloji devidir. Her iki firma olarak odaklandığımız ve katma değer yaratmaya çalıştığımız alan: Kurumsal Veri Verinin önümüzdeki dönemdeki değerinin gittikçe artacağına inanıyoruz. Buradaki temel ihtiyaç, Türkiye ve bölgede büyüyen veri pazarına cevap vermek. O anlamda Informatica’nın Türkiye’deki varlığını çok önemsiyoruz.  KOMTAŞ Bilgi Yönetimi  Genel Müdürü Yüksel Çomak olarak ben, şöyle ifade edebilirim ki, 18 Mart tarihinde, Informatica Türkiye Ofis Açılışı, Informatica’nın üst düzey yöneticileri ve çok değerli misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleşti. KOMTAŞ Bilgi Yönetimi olarak bu başarılı büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Informatica’nın Türkiye’deki bu önemli yatırımı, Türkiye üzerinden büyüme hedefini, pazara verdiği önemi ortaya koymaktadır. KOMTAŞ Bilgi Yönetimi ve Informatica olarak, işbirliğimiz devam ederken, hem Türkiye hem de orta vadede bölgesel pazarlar için de neler yapacağımızı değerlendiriyor olacağız. Amacımız, Türkiye’yi merkezi bir hizmet ana dağıtım merkezi haline getirmek. 

2015 yılı pazarlama planlarımızda da informatica ile birlikte, ulusal ve uluslararası etkinliklerde hedeflerimiz tanımlı, temel odağımız ‘’kurumsal veri yönetimi’’; ‘’enformasyon yönetimi’’ olacak. İlk adım olarak, 29 Nisan 2015 tarihinde düzenleyeceğimiz ‘’Information-Centric Organizations Summit’’ etkinliğiyle, yaklaşımlarımızı müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızla tartışıyor olacağız. Informatica Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Emilio Valdes’in de katılacağı etkinliğimiz, ham veriye anlam ve değer katarak işlenmiş verinin süreçlerin bir parçası haline getirilmesi, eskide kalan uygulama odaklı yapıların enformasyon odaklı ve çevik yapılar haline dönüştürülmesine ilişkin gereklilikler ve örnekler üzerinde konuşuyor olacağız. Ekosistemimizdeki değerli paydaşlarımızın bu tarihi not etmelerini rica ederiz. Detaylı bilgiye her zaman www.komtas.com adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilir.

2. Veri Güvenliği, birinci öncelik olmaya devam ediyor. Informatica güvenlik stratejilerinde “veri merkezli güvenlik” ana konu... Duvarların ötesinde veri güvenliği sistematik olarak nasıl sağlanmalı?

Dünya genelindeki çoğu sektör dijital bir dönüşüm geçirmiş durumda. Sağlık hizmetleri kağıt temelli kayıtlardan elektronik sağlık kayıtlarına geçiş yaptı. Çok kanallı ticaret, elektronik işlemlerin perakende sektöründe baskın konuma geldiğini gösteriyor.  Finans ve telekomünikasyon kurumları veri güvenliği kanunları ve yönetmelikleri nedeniyle her zamankinden daha fazla baskı altında. İnternet cihazlar ve insanlar arasında bağlantı kuruyor. İşletmeler, taşeron ve yabancı ekiplerden yararlanarak daha düşük maliyetli yazılım geliştirme modellerine ağırlık veriyor. Bütün bu eğilimler, verileri ihlal tehdidine daha açık hale getiriyor. Veriler, veri merkezli güvenlik stratejileri gerektirecek olan güvenlik duvarlarının ötesine yayılıyor. Güvenlik verinin ana kaynağına yaklaşmalı, veriyi anlayabilmeli, veriyi takip edebilmeli ve korumayı o hassas verinin önüne geçirebilmelidir.Bu bağlamda, veri merkezli güvenlik benimsenecek yeni bir yöntemdir.

3- Informatica’nın 2014 büyüme rakamları ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Informatica, 2014 yılının dördüncü çeyreğinde 303.7 milyon ABD Doları’yla rekor kazanç ve 2014 yıl genelinde 1.05 milyar ABD Doları’yla rekor yıllık kazanç gerçekleştirdi. Informatica Türkiye, KOMTAŞ Bilgi Yönetimi ile birlikte, Yapı Kredi Bankası, Tanı Pazarlama ve Türk Telekom dahil bilinen müşterilerin bulunduğu çeşitli sektörlerde genişleyen listesiyle 2014 yılında önemli bir büyüme kaydetmiştir.
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap