19 °C

"Farklı uzmanlık alanlarında faaliyet göstermek istiyoruz"

Adana’da uluslararası akreditasyona sahip plastik boru deney laboratuvarını kurarak küresel ölçekte kullanılan deney cihazlarını tedarik ettiklerini söyleyen Gülhan Yergök, “INSPEGO’nun marka bilinirliğini artırmak ve farklı uzmanlık alanlarında da faaliyet göstermek istediklerini” söyledi.

Farklı uzmanlık alanlarında faaliyet göstermek istiyoruz

Uygunluk değerlendirmenin, alınan veya satılan bir ürünün önceden belirlenmiş özellikleri ve gereklilikleri karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi ve raporlanması işlemi olduğunu belirten INSPEGO Uluslararası Etüd Gözetim ve Onay Hizmetleri Genel Müdürü Gülhan Yergök, global ölçekte uygunluk değerlendirme kuruluşlarının düzenledikleri raporlara güvenin ‘akreditasyon’ ile sağlandığını vurguladı.

Yergök, “Kuruluşumuz, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda, 2010 yılında plastik, çelik, CTP, düktil borular ile bunların ek parçaları ve hammadde muayene faaliyetleri için TS EN ISO/IEC 17020:2005 standardına göre ‘A Tipi Muayene Kuruluşu’ olarak akredite edildi. 2018 yılında ise plastik borular, ek parçaları ve hammadde deney faaliyetleri için TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilen ilk uygunluk değerlendirme laboratuvarı oldu” bilgisini verdi.

“KKTC Su Temin Projesi’ndeki boruları değerlendirdik”

Firma olarak, petrol ve gaz dağıtım hatları, içme suyu ve kanalizasyon, tarımsal sulama, yol ve ulaşım, inşaat ve yapılar, rafineriler ve telekom projelerinde kullanılan borular ve bunların bağlantı parçalarının uygunluklarının değerlendirmelerini yaparak, müşterilerine akredite sonuç raporlarını sunduklarını anlatan Gülhan Yergök, “Hizmet verdiğimiz alanda; Türkiye ve dünyadaki belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri, Devlet Su İşleri, İller Bankası, il özel idareleri, gaz dağıtımı yapan kuruluşlar, telekom firmaları ve bu kuruluşlara plastik, çelik boru ve bağlantı elemanları satan özel firmalar yer alıyor. KKTC Su Temin Projesi’nde kullanılan tüm boruların uygunluk değerlendirmesi INSPEGO tarafından yapıldı” diye konuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap