INEVA, yeni tesisleri devreye alacak

Atık bertaraf ve enerji geri kazanımı tesislerinin tasarımı, üretimi, kurulumu ve işletilmesi amacıyla Coşkunöz Holding tarafından 2016'da kurulan INEVA, yeni tesisleri devreye almaya hazırlanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kurulu sistemleriyle yeni ürün geliştirme süreçlerinin paralel ilerlediğini söyleyen INEVA Çevre Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Akıncı, Ar-Ge faaliyetlerini Coşkunöz Holding desteğiyle yürüttüklerini açıkladı.

Sistem üreticisi olduklarını kaydeden Akıncı, "Halihazırda Türkiye’de yerleşik çalışan ve buhar üreten beş tesis yaptık. Kocaeli’de elektrik üretecek iki tesisin devreye alma çalışmaları ve Gaziantep’te elektrik üretecek bir tesisin kurulumu devam ediyor. Türkiye için yeni olan bu alanda yüzde 100 yerli teknoloji ile tesisler üreten tek firmayız" dedi.

Enerji temininin dünyada en önemli sorunların başında geldiğini, sorunun çözümünde ise değerlendirilebilecek atıkların önemli katkı sağladığını belirten Volkan Akıncı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde giderek önem kazandığına dikkat çekti.

Bu kapsamda son yıllarda atıktan enerji sektörünün giderek büyüdüğünü, küresel ölçekte yılda 130 milyon ton katı atığın ısıl işlem yoluyla atıktan enerji üreten tesislerde elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü bildiren Akıncı, "Atık bertaraf tesisleri kurmanın birinci sebebini, atık hacminin ve ağırlığının azaltılmasıyla birlikte hijyenik unsurlar oluşturuyor. Bu alandaki fayda ve hassasiyetleri gözeterek Türkiye’nin ilk yerinde arıtma çamuru bertaraf lisansına sahip tesisine imza attık" diye konuştu.

"Yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiye odaklanmış durumdayız"

İklim değişikliği ve dünya kaynaklarının tükenmesiyle insanlığın bir yol ayrımına doğru ilerlediğini ifade eden Volkan Akıncı, bu açıdan hammadde, kaynak ve yenilenebilir enerji kullanımını esas alan yeni bir ekonomik sistemin zorunluluk haline geldiğini, bu noktada ise döngüsel ekonominin öne çıktığını vurguladı.

INEVA olarak döngüsel ekonomi modelini benimseyip, öncelikli olarak hammadde döngülerine ve yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiye odaklandıklarını açıklayan Akıncı, şunları aktardı: "Dünyayı tehdit eden atıkların hammadde olarak yaratacağı değerin önemi büyük. Endüstriyel simbiyoz mantığıyla atığı üretime ve ekonomiye dahil edip hammaddeye dönüştürmek, atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak geri dönüşüm ve geri kazanımı başarmak, dünya ve Türkiye için son derece önemli. Düşük karbon ekonomisine gidiş yolunda sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla biz de proseslerimizde atıkları hammadde olarak kullanıp proses sonunda da yenilenebilir enerji üretiyoruz. Tesislerimize gelen atıkların bertarafından buhar enerjisi elde ediyoruz. Ayrıca tesise entegre edilen buhar türbinleri sayesinde elektrik enerjisi elde ederek enerjiyi geri kazanıyoruz. Böylece INEVA olarak enerji alanında çözüm üretirken, atıkların doğaya atılmasını da sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz."

"Farklı berteraf sistemlerine yönelik çalışmalarımız sürüyor"

Nihai bertarafın öneminden hareketle Türkiye’de geliştirdikleri yüzde 100 yerli teknolojilerle 2006'da Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Referans Dokümanı’na uygun çözüm sunduklarını dile getiren Volkan Akıncı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 gün 24 saat emisyon değerleri takip edilen sistemleri aracılığıyla buhar ve elektrik alabildikleri arıtma çamuruyla atıktan enerji ürettikleri yatırımlarının olduğunu açıkladı.

Farklı bertaraf sistemleri üzerinde de yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Akıncı, "Atığa değer katan teknoloji ilkesini benimseyerek ürettiğimiz tesisleri ve sunduğumuz hizmetleri daha yararlı, kaliteli ve verimli hale getirmenin; müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ar-Ge gücü ve Endüstri 4.0 eylemleri ile gerçekleşeceği bilinci içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Etiketler