21 °C

MIP, konteyner işlem hacminde birinci sıraya yükseldi

Tür­kiye’nin en büyük konteyner limanı ol­duklarını söyleyen Johan Van Daele, “Bu yılın mart ayında 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansiyonel yük elleçledik. MIP, 2018 yılında rekor kırarak, el­leçlediği 1.72 milyon TEU konteyner ile Türkiye’nin en büyük konteyner limanı oldu” dedi.

MIP, konteyner işlem hacminde birinci sıraya yükseldi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeci­liği (MIP), 2018 yılında 1.72 milyon ton konteyner elleçledi. Geçen yıl elleçle­dikleri konteyner miktarının bir rekor olduğunu ve söz konusu hacimle Tür­kiye’nin en büyük konteyner limanı ol­duklarını ifade eden MIP Genel Mü­dürü Johan Van Daele, “Ayrıca bu yılın mart ayında bir başarıya daha imza ata­rak 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansiyonel yük elleçledik. Mart 2018 ayına göre, konteyner işlem hac­minde yüzde 27, konvansiyonel yük hac­minde ise yüzde 19 artış kaydettik” dedi.

Johan Van Daele, bu başarıda yatırımların büyük rol oynadığını belirterek, yatırımları­nın devam edeceğini bildirdi. Her yıl yaptıkları yatırımlarla büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Daele, 2017 yılında ise 1.59 milyon TEU konteyner elleçlediklerini hatırlattı.

2018 yılındaki konteyner elleçleme hacimlerinin, MIP tarihinde yeni bir rekor olduğunu ifade eden Johan Van Daele, “Kaydedilen başarıda terminal yatırımlarımız büyük rol oynadı. Tür­kiye’nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Sürdürülebilirlik için yenilikçi yollar arıyoruz”

Daele, terminal yatırımlarının yanı sıra bilgi işlem uygulamalarında, IT altya­pısının gelişmesinde, konteyner, kon­vansiyonel kargo, kapılar, insan kay­nakları, iş sağlığı ve güvenliği, gümrük ve terminal kullanıcı aktivitelerini içe­ren entegre bir sistem üzerinde çalış­tıklarını da kaydetti.

Daele, “Aynı za­manda yeşil endüstriyi sürdürülebilir kılmak ve dünyanın refahına katkıda bulunmak için çevre açısından sürdü­rülebilir projelerle faaliyet gösterme­nin yeni ve yenilikçi yollarını keşfet­meye devam ediyoruz” ifadelerini kul­landı.

Mersin Limanı’nın, dünya ticareti­nin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Dae­le, şöyle devam etti: “Tüm paydaşları­mızın desteğiyle limana en doğru yatı­rımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik konumumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve sürekli gelişmekte olan bir pazarda yatırım kesinlikle gerekli­dir. Ancak bu sayede Mersin’in, ‘Akde­niz’in önde gelen limanı olma’ hedefine ulaşmasını sağlayabiliriz.”

“MIP’yi Doğu Akdeniz’in önde gelen limanı haline getireceğiz”

MIP, Mart 2019’da büyük bir başarı­ya imza atarak gerek konteyner gerek­se konvansiyonel yüklerde rekor işlem hacmi gerçekleştirdi. Liman operas­yon sahasında mart ayında 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansi­yonel yük elleçlendi. Mart 2018 ayına göre, konteyner işlem hacminde yüz­de 27, konvansiyonel yük hacminde ise yüzde 19 artış kaydeden MIP, profesyo­nel bir ekip ve doğru yatırımlarla başa­rılarına bir yenisini daha ekledi.

MIP Genel Müdürü Johan Van Dae­le, elde edilen başarının takım çalışma­sının pozitif bir sonucu olduğunu ifade etti. Van Daele, “Bu başarı, tüm MIP ça­lışanlarının. Yatırımlarımız, inova­tif projelerimiz ve takım çalışmasıyla daha büyük başarılara ulaşacağız. Gi­derek artan rekabet gücümüzle MIP’yi Doğu Akdeniz’in en önde gelen limanı haline getireceğiz” dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap