OMV Petrol Ofisi'nden "ortaklıktan çıkarma" açıklaması

Şirketin hakim ortağı OMV Aktiengesellschaft'ın, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere 24 Temmuz 2014 tarihinde şirkete yaptığı başvuruyu ivedilikle değerlendireceği belirtildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL -  OMV Petrol Ofisi Yönetim Kurulu'nun, Şirketin hakim ortağı OMV Aktiengesellschaft'ın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere 24 Temmuz 2014 tarihinde şirkete yaptığı başvuruyu ivedilikle değerlendireceği bildirildi. 

OMV Petrol Ofisi AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, şirketin hakim ortağı OMV Aktiengesellschaft'ın, 10 Temmuz 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklama çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca, ek pay alımında bulunmasını takiben, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere 24 Temmuz 2014 tarihinde şirkete başvurduğu belirtildi. 

Açıklamaya göre, Şirket Yönetim Kurulu, anılan ortaklıktan çıkarma başvurusunu ivedilikle değerlendirecek. Bu çerçevede Yönetim Kurulu Tebliğ kapsamında, OMV AG'nin, birlikte hareket ettiği kişilerle (tamamına sahip olduğu iştiraki OMV Petrol Ofisi Holding AŞ) Şirketin oy haklarının Tebliğ'de öngörüldüğü üzere en az yüzde 95'ine sahip olup olmadığını araştıracak. 

OMV AG tarafından beher pay için Tebliğ'e uygun olarak hesaplandığı belirtilen 4,50 TL ortaklıktan çıkarma bedelinin Tebliğ maddesine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını değerlendirecek Yönetim Kurulu, yasal zorunlulukların karşılanması halinde, (OMV AG ve birlikte hareket ettiği kişilerin sahip olduğu paylar hariç olmak üzere) diğer ortakların paylarının iptali ile iptal edilen bu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı için karar alacak. Yasal zorunlulukların karşılanmasına bağlı olarak, Şirket ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya ve aynı zamanda Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne de başvurulacak. 

SPK'nın onayını müteakip, hakim ortak OMV AG'ye "tahsisli bir sermaye artışı" yapılarak yeni paylar çıkarılacak ve diğer ortakların (OMV AG ve birlikte hareket ettiği kişilerin payları hariç olmak üzere) Şirketteki payları iptal edilecek. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ sisteminde kayden izlenen ve iptal edilen paylara ilişkin ortaklıktan çıkarma bedeli, Tebliğ uyarınca, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. 

Bu süreç sonunda, Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca Şirket payları BIST tarafından borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine dair karar verilecek ve Şirket Tebliğ uyarınca SPK tarafından resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacak. 

Etiketler