Otokoç, ormanlara hayat veriyor

Otokoç Otomotiv ve ecording iş birliği kap­samında, Otokoç ve Oto­koç 2’inci El‘den satın alı­nan her araç, ecoDrone’lar yardımıyla ağaçlandırılma­sı zor alanları tohum topla­rı ile buluşturularak, ormana dönüşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Otokoç Otomotiv ve ecording iş birliği kap­samında, Otokoç ve Oto­koç 2’inci El‘den satın alı­nan her araç, ecoDrone’lar yardımıyla ağaçlandırılma­sı zor alanları tohum topla­rı ile buluşturularak, ormana dönüşecek. İş birliğine iliş­kin konuşan Otokoç Otomo­tiv Pazarlama ve Dijital Plat­formlar Lideri Esra Arslan­baş Kaynak, “Ecording ile gerçekleştirdiğimiz iş birli­ğinden ötürü mutluluk du­yuyoruz. Tohum toplarını, ağaçlandırılması zor alanlar­la buluşturarak dev bir orma­na hayat verecek bu projenin paydaşları arasına müşteri­lerimizi de katarak, bu alan­daki katkılarımızı daha da ileriye taşıyoruz. Yaşadığı­mız için sorumlu olduğumuz bu evrende üzerimize düşeni yerine getirme bilinciyle sür­dürülebilirlik çalışmalarımı­zı gerçekleştiriyoruz. Bu ve­sileyle, doğaya ve ekosisteme saygılı; sorumluluk bilinciyle hareket eden bir şirket ola­rak 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içtenlikle kutluyo­ruz” dedi. Otokoç ve Otokoç 2’inci El’den araç satın alan müşterilerin tercihlerine uy­gun tohumların doğayla bu­luşmasını sağlamak için, sa­tış esnasında verilen QR ko­du okutmak ve ilgili adımları takip etmeleri yeterli.