11 °C

"Elektrik motorlarında enerji verimliliği konusunda danışmanlık yapıyoruz"

Efektif Endüstriyel Enerji Genel Müdürü Seferoğlu, "Sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Biz de enerji verimliliği danışmanlığı için 2009'da yetkilendirildik" dedi.

"Elektrik motorlarında enerji verimliliği konusunda danışmanlık yapıyoruz"

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Enerji yönetimi ve otomasyon alanında hizmet veren Efektif Endüstriyel Enerji, enerjinin daha güvenli, verimli, üretken ve sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bireylerin ve kurumların enerjilerini en iyi şekilde kullanmaları için danışmanlık yaptıklarını kaydeden Efektif Endüstriyel Enerji Genel Müdürü Ahmet Seferoğlu, "Sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Bu konuda özellikle verimli elektrik motorlarının da kullanımı ve önemi artıyor. Biz de 'enerji verimliliği danışmanlığı' için 2009 yılında Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildik" diye konuştu. 

Aldıkları yetki ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Seferoğlu,"Kayseri Erciyes Teknopark yerleşkesinde çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana birçok endüstriyel işletmede ve ticari binalarda enerji etütleri ile enerji performansını artırıcı projeler geliştiriyoruz. Enerji tüketimini ve sera gazı salımını azaltıp, sertifikalı eğitimler ile enerji verimliliği bilincinin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" dedi. 

"KOSGEB destekli elektrik motorlarının dönüşümünde, Kayseri pilot bölge" 

KOSGEB'in desteklediği 'Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü' projesinde Kayseri OSB'nin pilot bölge seçildiğini belirten Ahmet Seferoğlu, "Burada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda programın yurt genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Pilot uygulama, Kayseri OSB'deki KOBİ'leri ve KOSGEB tarafından finansal destek verilen işletmeleri kapsıyor" açıklamasını yaptı. Enerji etüdü ile tespit edilen verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik yatırımlara, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanacağını aktaran Seferoğlu, KOBİ başına en fazla 300 bin TL tutarındaki yatırım için kullandırılacak kredinin faizinin KOSGEB tarafından ödendiği bilgisini verdi. 

Projenin bu yıl sonuna kadar geçerli olacağını kaydeden Ahmet Seferoğlu, "2013 yılında Kayseri OSB Müdürlüğü bünyesinde yer alan 130 endüstriyel işletme tarafından 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında incelendi. Etüt profilleri, enerji tüketimleri ve tasarruf potansiyelleri değerlendirilerek, edinilen bilgiler ve tasarruf önerileri raporlandı. Bu raporlar ön etüt yapılan işletmelere sunuldu" diye konuştu. Seferoğlu, tespit edilen enerji tasarruf potansiyellerine yönelik geri kazandırıcı veya önleyici tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi ile 130 bin ton eşdeğer petrol (TEP) olan enerji tüketiminin en az yüzde 20 oranında azaltılmasının hedefl endiğini açıkladı. 

Proje sonunda elde edilen sonuçların OSB müdürlüğü yöneticileri ve ilgili bakanlıklar ile paylaşıldığını kaydeden Seferoğlu, şöyle devam etti: "Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile 10'uncu Kalkınma Planı kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün, 'Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü' projesine öncülük ettik. Desteklerden faydalanan işletmelerle yatırım öncesi ve sonrası değerlendirmeler yaptık. Elde edilen sonuçlara göre, verimsiz motorların dönüşümüne yönelik yatırım bedelinin geri dönüşü bir ila bir buçuk yıl arasında." Seferoğlu, 2009 yılından bu yana desteklenen projeler ile elektrik motorlarında verimliliğe yönelik yatırımların, öncelikli konulardan biri haline geldiğini sözlerine ekledi. 

Türkiye'nin elektrik motorları konusunda büyük ölçekli bir pazar olduğunu söyleyen Seferoğlu, "Türkiye, sanayide gelişen bir pazar ve ağır sanayii ile yarı mamul konusunda endüstrileşmiş durumda. Bu durum makineleşmeyi, dolayısıyla elektrik motorlarının kullanımını beraberinde getiriyor. Bugün itibarıyla sanayinin her alanında elektrik motorları kullanılıyor" diye konuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap