6 °C

Şirketler posta hizmeti verebilecek

Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, asgari 250 bin lira sermayeye; il ve iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 12 bin lira sermayeye sahip olması gerekecek

Şirketler posta hizmeti verebilecek

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK), yetki belgesi alan anonim, limited veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler posta hizmeti verebilecek.

Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak amacıyla yetkilendirme yapılabilecek. Posta hizmeti verilmesi ve bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için BTK'dan yetki belgesi alınması gerekecek. Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği coğrafi kapsamda posta hizmeti verebilecek ve bunun için gerekli altyapıyı kurup işletebilecek.  

Anonim, limited veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yetki belgesi alabilecek. Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 250 bin lira sermayeye; il ve iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 12 bin lira sermayeye sahip olması gerekecek.

Hizmet sağlayıcıların merkez birimi olması ve ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer şube açmaları veya acentelik vermeleri; il veya iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin ise söz konusu il veya illerde asgari birer şube açmaları veya acentelik vermeleri gerekecek.

Ulusal düzeyde verilecek hizmet için yetki belgesi ücreti 100 bin, İstanbul için 20 bin, diğer büyükşehirler için 10 bin, büyükşehir dışındaki iller için ise 5 bin lira olacak ve bir defada peşin ödenecek.  

Yetki belgesi ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. BTK söz konusu oranı 2 katına kadar artırarak veya yarısına kadar indirerek uygulayabilecek. Yetki belgelerinin süresi 15 yıl olacak.

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kağıt para, madeni para, elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, altın, platin ve gümüş külçelerle değerli taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeleri, değer konulmuş veya sigortalı olmak şartıyla gönderilebilecek.

BTK, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.