10 °C

Sofra Grup, Entegre Tesis Yönetimi’nde iddialı

Sofra/Compass Group Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alakuştekin, "Entegre Tesis Yönetimi’nin en temel faydası, farklı disiplinlerdeki iş akışlarının düzenlenmesiyle iş gücü optimizasyonu, genel yönetim maliyetlerinin azaltılması ve katma değer oluşturulması" dedi.

Sofra Grup, Entegre Tesis Yönetimi’nde iddialı

BATUR İLHAN

İSTANBUL - Tüm Türkiye’ye günde 1,2 milyon, yılda 320 milyon öğün yemek hizmeti sağlayan, toplamda 24.000 personeli bulunan ve Türkiye genelinde 81 ilde 2100 müşteriye 3650 farklı lokasyonda hizmet veren Sofra/Compass Group Türkiye Destek Hizmetler ve Güvenlik Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Alakuştekin, Entegre Tesis Yönetimi’nin en temel faydasını, farklı disiplinlerdeki iş akışlarının düzenlenmesiyle iş gücü optimizasyonu ve genel yönetim maliyetlerinin azaltılması ve katma değer oluşturulması şeklinde açıklıyor. Alakuştekin, Sofra/Compass Group Türkiye olarak hizmetleri hakkında şunları anlattı:

“İSO 500 2016 sıralamasına göre özel sektörde Türkiye’nin en büyük 3. işvereniyiz.”

Sofra/Compass Group Türkiye olarak hizmetlerinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Sofra/Compass Group Türkiye olarak, iş ve alışveriş merkezleri, fabrikalar, eğitim kurumları ve sağlık kurumlarına toplu yemek ve destek hizmetleri sunuyoruz.

Türkiye’de, EUREST ve OBASAN markalarımızla iş merkezlerine ve fabrikalara, SCOLAREST markamızla eğitim kurumlarına, MEDIREST markamızla da sağlık kurumlarına toplu yemek hizmeti veriyoruz. Ayrıca, EUREST SERVICES ile tesis işletim, bakım ve onarım, temizlik, iç taşıma ve depolama, idari ve ofis destek, açık alan ve çevre bakım gibi destek hizmetleri, EUROSERVE GÜVENLİK markamızla da koruma ve güvenlik hizmetleri sunuyoruz.

Sunduğumuz hizmetler, yaygınlığımız ve sahip olduğumuz insan kaynağı ile sektörde lider konumdayız. İSO 500 2016 sıralamasına göre özel sektörde Türkiye’nin en büyük 3. işvereniyiz. Günde 1,2 milyon – yılda 320 milyon öğün yemek hizmeti sağlayan büyük bir yapıya sahibiz.

Toplamda 24.000 personelimiz bulunuyor. Türkiye’nin 81 ilinde 2100 müşteriye 3650 farklı lokasyonda hizmet veriyoruz.

“Service Now” Tesis Yönetimi programıyla on-line izlenme

Entegre Tesis Yönetimi konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Sunduğunuz hizmetleri kısaca anlatabilir misiniz?

Sofra/Compass Group Türkiye’nin destek hizmetler alanındaki markası EUREST SERVICES olarak tesis işletim, bakım ve onarım, temizlik, iç taşıma ve depolama, idari ve ofis destek, açık alan ve çevre bakım gibi hizmetler sunuyoruz. Tesislerin büyüklükleri ve ihtiyaçlarına göre gerekli yönetimsel fonksiyonları ve organizasyonel yapılanmayı gayet esnek bir şekilde oluşturabiliyoruz. Tesis yönetiminde, hizmetlerin süreç yönetimi ve raporlamasında “Service Now” isimli Tesis Yönetimi programını müşterinin online izleyebileceği ve iletişime geçebileceği bir ofis programı ile destekleyerek SOW, SLA ve KPI çerçevelerinde yerine getiriyoruz.

Entegre Tesis Yönetimi’nin hizmeti alan kurumalara ve son kullanıcıya sağladığı avantajlar nelerdir?

Entegre Tesis Yönetimi’nin en temel faydası, farklı disiplinlerdeki iş akışlarının düzenlenmesiyle iş gücü optimizasyonu, işlerin sektör profesyonellerince analiz edilmesi, genel yönetim maliyetlerinin azaltılması ve katma değer oluşturulmasıdır.

İşletmelerde süreçler, asıl işler (satış, pazarlama, üretim, vb.) ve yardımcı işlerden (temizlik, güvenlik, yemek, teknik işletim, vb.) oluşuyor. Entegre Tesis Yönetimi hizmeti, işletmelere asıl işlerine odaklanma, uzmanlaşma, kaynakların doğru yönetilmesi fırsatları sunar. Bu avantajların doğru değerlendirilmesiyle son kullanıcıların performansları artmakta, şirketlerin verimlilikleri yükselmektedir.

“2010 sonrası sektör gerçek anlamda Tesis Yönetimi’ne yöneldi.”

Tesis yönetiminin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi konusunda düşünceleriniz nedir?

1980’li yılların sonunda endüstriyelleşmenin artmasıyla beraber firmalarda bazı konularda alt işveren kullanılarak “Tesis Yönetimi” hizmetinin temelleri atılmış oldu. Başlangıçta temizlik, güvenlik gibi hizmetler “tekil hizmetler” (single services) şeklinde kurgulanırken 2000’li yıllarda bu hizmetler toplu şekilde verilerek “çoklu hizmetler” (multi services) modeline geçildi. Çoklu hizmet modeline geçilmesiyle beraber hizmet alanlar için gerek finansal gerekse kalite seviyesi olarak faydalar daha fazla anlaşılır, hissedilir oldu.

2010 yılı sonrasında yabancı şirketlerin yurt dışındaki başarılı uygulamalardan aldıkları iyi örnekler ile sektör gerçek anlamda Tesis Yönetimi’ne yöneldi diyebiliriz. Sonrasında diğer disiplinlerdeki hizmet ve servislerin de ortak çalışmasıyla katma değer yaratan “Entegre Tesis Yönetimi” hizmet modeli hayatımıza girmiş oldu. Bu modelde firmalar ana iş kollarında daha fazla uzmanlaşarak, diğer iş kollarını alanlarında uzmanlaşmış kişilere bıraktılar. Günümüzde iş süreçlerinin net tanımlandığı, girdilerinin ve sonuçlarının ön görüldüğü, operasyonun sürekli izlenebilir ve raporlanabilir altyapılarla desteklendiği performans bazlı hizmet modelleri geliştirilmiş durumda. Bu şekilde oluşturulan hizmet modellerinin örneklerini ülkemizde de sıkça görüyoruz.

Önümüzdeki yıllarda sektörde ne gibi ilerlemeler olacak?

Önümüzdeki yıllarda hizmetin veriliş şeklinden çok “Sürdürülebilirlik”, “Sağlıklı ve Güvenli Tesisler”, “Enerji Yönetimi”, “Operasyonel Mükemmellik”, “Akıllı Tesisler”, “Yeşil Tesisler” gibi kavramları konuşuyor, bu konularda geliştirici faaliyetlerin yollarını arıyor olacağız. Yapılacak yasal değişiklikler ve işleyişlerin düzenlenmesiyle birlikte sektörün; gelişimi ve büyümesi artacak, daha fazla kişiye iş imkanı sağlanacak, kendi içinden sektörel uzmanlar çıkartacak noktaya geleceği düşüncesindeyiz.

FM Expo İstanbul Tesis Yönetim Fuarı ile ilgili görüşleriniz ve beklentileriniz neler?

Türkiye’de Tesis Yönetimi (Facility Management) sektörü, en fazla istihdam yaratan sektörlerin başında geliyor. Diğer bir yandan gerek dünyada gerekse ülkemizde giderek gelişen, önem kazanan ve sürekli büyüyen yapısıyla da dikkat çekiyor.

FM Expo İstanbul Tesis Yönetim Fuarı’nın sektörün büyüklüğünü ortaya koyması açısından çok faydalı olacağına inanıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinin, karma kullanımlı tesislerin, özel maksatlı tesislerin vb. mevcut ve yeni tüm basit ve karmaşık tesis projelerinin, tesis yönetim ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesini, tesis yönetim süreci ile ilgili sorunlara çözümler üretilmesi açısında önemli adımların atılacağı kanaatindeyiz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.