26 °C

Taraf, 'gözaltı pazarı'ndan çıkmak istiyor

Taraf Gazetecilik, yeniden ikinci ulusal pazarda işlem görmek için başvuracak

Taraf, 'gözaltı pazarı'ndan çıkmak istiyor

Taraf Gazetecilik, Borsa İstanbul yönetim kurulu tarafından şirket paylarının gözaltı pazarına alınması kararının ardından, borsanın ilgili taleplerini yerine getirerek yeniden ikinci ulusal pazarda işlem görmek için başvuruda bulunacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, dün ikinci ulusal pazarda işlem görmekte olan Taraf Gazetecilik paylarının bu pazardan çıkartılarak, 17 Nisan'dan itibaren gözaltı pazarında işlem görmesine karar verildiğini duyurmuştu.
              
Söz konusu kararın; Taraf Gazetecilik'in ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının devam etmesi, vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi, SGK ve personel borcunun bulunması ve ilişkili tarafları lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamen kaldırılmaması dikkate alınarak verildiği belirtilmişti.
              
Açıklamada ayrıca, Taraf Gazetecilik sermayesinin 800,000 TL nominal değerli kısmının bağlı ortaklığı Mürekkep Matbaacılık tarafından Başar Arslan'dan satın alınmasına ilişkin sürecin Kurumsal Yönetim ve Geri Alınan Paylar Tebliğleri ile kamuyu aydınlatma mevzuatına uygun olmamasının da şirketin gözaltı pazarına alınmasının bir başka nedeni olduğu belirtilmişti.
              
Taraf Gazetecilik'ten bugün KAP'a yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu kararına konu talepleri, şirketimizce mümkün olabilecek en kısa sürede yerine getirilecek olup, bunun akabinde şirketimiz paylarının yeniden ikinci ulusal pazarda işlem görmesi talebi ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır" denildi.

Kaynak: Reuters