Trbor'un Balikesir yatırımına "proje bazlı develet yardımı"

Trbor Bor Teknolojileri AŞ tarafından Balıkesir'de yapılacak bor karbür üretim tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı. Yatırımla yılda 1 milyon 350 bin ton bor karbür üretimi hedefleniyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Balıkesir İlinde Yapılacak Olan Bor Korbür Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Trbor Bor Teknolojileri AŞ tarafından Balıkesir'de yapılacak bor karbür üretim tesisi yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Eylül 2019'da başlayan yatırım 6 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Sabit yatırım tutarı 592 milyon lira olarak öngörülen proje sonunda 285 ilave istihdam ve 36 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor. Yatırım süresi sonunda yılda 1 milyon 350 bin ton bor karbür üretimi hedefleniyor.

Sağlanacak destekler

Yatırım projesine gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 70, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 23 milyon lira), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 150 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si), yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı'nın hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.