Yaralara ilk müdahaleden sonra sürdürülebilirlik yatırımları artacak

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş - Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Yarının kazananları esnek iş modeline sahip, dijital kanalları etkin kullanan, çevik yönetim ilkelerini benimsemiş, ar-ge ve ürün geliştirme süreçlerine odaklanan şirketler olacak" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş - Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, Covid- 19 salgınının, sektörü ve faaliyet alanı ne olursa olsun tüm kurum ve şirketleri daha önce benzerine rastlamadığımız ve öngörülmeyen bir krizle tanıştırdığını söylüyor.

“Söz konusu olan sadece imalat sanayiinin yavaşlaması, fabrikaların ve onların dağıtım ağlarının durması, bunlara bağlı olarak sınırların ticarete kapatılması değil. Ekonomide ve toplumsal yaşamda, bir filmin içindeymişiz gibi gerçeküstü sahneler yaşanmaya başladı” diyen Dr. Kavak, krizin, iş sürekliliğin önemini farklı yönleriyle ortaya çıkardığını ve gelişmiş bir kurum kültürüne olan ihtiyacı tekrar gözler önüne serdiğini ifade ediyor.

Dr. Kavak, bu süreçte alınan dersleri şöyle sıralıyor: “Tedarik zincirindeki olası kopmalara karşı alınacak önlemler ve alternatif tedarik kanallarının hazırda, yedekte tutulması ihtiyacı şirketlerin önceliklerinden birisi haline geldi. Form ve niteliği farklılaşan talepler karşısında üretim biçimleri ve satış modellerinin değiştirilmesi, hızlı dijitalleşme ihtiyaçlarına göre esnek çözümler geliştirilmesi ise şirketlerin önem vermesi gereken bir başka konu oldu.”

Kriz yönetimi, sürdürülebilirliğin vazgeçilmez unsuru

“Kriz yönetimi bir şirket için sürdürülebilirlik yaklaşımının vazgeçilmez unsurudur” diyen Dr. Kavak, salgının, şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımlarını olumsuz yönde etkilemeyeceğini, tam tersine kalıcı bir iş modeli için sürdürülebilirlik olgusunun ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını belirtiyor. Dr. Kavak şu bilgileri veriyor: “Krizin yol açtığı yaralara ilk müdahalenin yapılmasından hemen sonra şirketlerin sürdürülebilirliğe ve finansal olmayan risklerin yönetimine daha fazla yatırım yapacağını bekleyebiliriz. Biz kriz döneminde oldukça artan uzaktan çalışma modelleri ve dijital iletişim altyapı yatırımlarının Covid-19 salgınından sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. Risk yönetimi başlığında ise finansal olmayan risklerin yönetimi konusunun öncelikli hale geleceğini değerlendiriyoruz. Covid-19 salgınından ders alan ve risk yönetim yapılarını finansal olmayan riskleri içerecek şekilde geliştirmeye çalışan şirketlerin kriz sonrası dönemde rakiplerini geride bırakacağını tahmin ediyoruz”.

Yarının kazananları esnek, çevik ve yenilikçi şirketler olacak

İnsanları en çok korkutan şeyin belirsizlik olduğunu söyleyen Dr. Kubilay Kavak, “Bu çapta bir şoktan sonra durumun toparlanması için gereken tecrübenin tek başına hiçbir hükümette bulunmaması, küresel işbirliğinin önemini bir kez daha anlaşılır kıldı. Diğer yandan, ulusal hükümetlerin güçlü bir kapsayıcılık için nasıl değerli oldukları da aynı açıklıkla ortaya çıktı” diyor. Önümüzdeki dönemde, ‘yeni normal’in sınırlarını bu iki dinamiğin tayin edeceğini söyleyen Dr. Kavak, salgın sonrası döneme dair öngörülerini ise şöyle sıralıyor: “Şirketler çalışma düzenlerini biraz değiştirecek ve sanallaşmaya ağırlık verecek. İşveren tarafında sağlık ve hijyen sertifikasyonu gibi uygulamaların gündeme gelmesini, çalışan tarafında ise orta vadede kurumsal kimliği daha güçlü yapılara yönelme eğiliminin artmasını bekliyoruz. Bize göre yarının kazananları esnek iş modeline sahip, dijital kanalları etkin kullanan, çevik yönetim ilkelerini benimsemiş, ar-ge ve ürün geliştirme süreçlerine odaklanan şirketler olacak. Sürdürülebilirlik hassasiyeti olan şirketlerin geleceğin dünyasında daha kalıcı bir yer edineceğini düşünüyoruz.”