Zade Vital, 4 üniversite ile yerli tohum işbirliği yapıyor

Sağlıklı yaşam markası Zade Vital, üniversiteler ile yaptığı güç birliğiyle laboratuvarlarında yüzyıllar boyunca Anadolu’da saklı kalmış olan yerli tohumların izlerini sürme noktasında bir projeye başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk tohumlarını modernize ederek sağlık destek ürünlerine dönüştüren ve 20 ülkeye ihraç eden Zade Vital, Ar-Ge ve inovasyon noktasında üniversitelerle yaptığı ortaklıklarla hem yurt ekonomisine hem de eğitime katkıda bulunuyor.

Ege Üniversitesi ARGEFAR, Selçuk Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile gerçekleştirilen Ar-Ge, ürün geliştirme ve eğitim işbirlikleriyle Zade ve Zade Vital Ar-Ge Merkezlerinde akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Türk tohumları üzerinde ulusal ve uluslararası projeler, bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürütülüyor.

Tüm üniversitelere açık

Zade Vital, 2 Ar-Ge merkezinde, uzman Ar-Ge ekibi ile birlikte Türkiye'de yetişen ve değerlendirilmeyen, her biri Anadolu topraklarının hazinesi olan endemik, tıbbi, aromatik ve yağlı tohum bitkilerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi, doğal sağlık destek ürünleri alanında ülkemizin ilk Ar-Ge merkezi. Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Doğal Ürünler Araştırma Uygulama Merkezi (DÜAMER) ise çok merkezli Ar-Ge işbirliği olmasıyla, örnek bir model sunuyor.

Zade ve Zade Vital Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarının kapısı, ülke çapındaki tüm üniversitelere açık durumda. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yürütülen TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Projesi kapsamında, doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve doğal ürünlerde insan sağlığına faydalı yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi hedefleniyor. Zade Vital’in İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İTE) ile geliştirdiği proje kapsamında ise enstitü öğrencilerine eğitim, burs ve sertifika konusunda destek verilerek, istihdam sağlanması ve katma değerli doğal ürünler geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmaları yapılıyor.

Türk tohumları sıfır atık hedefiyle uluslararası projelerde

Zade Vital uluslararası Ar-Ge projelerinde de yer alarak, Türk tohumlarından dünya çapında katma değerli, organik, fonksiyonel ve sağlıklı etken maddeler elde edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 4 ülkeden iki üniversite, bir araştırma merkezi ve altı partnerin yer aldığı Avrupa Birliği, Horizon 2020 UP4Health Projesi kapsamında zeytin, üzüm ve diğer yemiş yan ürünlerinden 4 farklı etken madde elde etmek üzere çalışıyor. Zade Vital, İspanya Vigo Üniversitesi, İrlanda Dublin Teknoloji Enstitüsü ve İspanya Brangança Politeknik Enstitüsü’nün katılımı ile yürütülen çalışmada ülkemizi başarıyla temsil ediyor.