Düopol

(Duopoly) Sadece iki üreticinin, buna karşılık çok sayıda tüketicinin bulun­duğu bir piyasa biçimidir. Üreticiler arzı kontrol edemezler; birinin davra­nışı ötekinin satış fiyatını etkiler. So­nuçta ortaya çıkan satış fiyatı, tekel pi­yasasındaki fiyata yaklaşır. Bu yüzden düopol piyasasına kısmi tekel piyasası da denilir. Birbirlerine yakın iki su kay­nağına sahip iki firmanın durumu düopole örnektir.