Faktör Talebi

(Factor demand) Bir firmanın üretim yapmak için gerekli olan unsurları sa­tın alma veya kiralama isteğidir. Diğer faktörler sabit kaldığında, bir firmanın üretim sürecinde yer alan herhangi bir faktörden kullandığı miktar arttıkça marjinal faktör birimlerinin toplam üre­time katkısı azalır. Üretilen toplam mal miktarına toplam fizik ürün, marjinal faktör birimlerinin toplam fizik ürüne katkısına marjinal fizik ürün (MPP) adı verilir. Her aşamada toplam fizik ürünle malın birim fiyatının çarpımının firma­nın toplam geliri belirttiği açıktır. Üreti­len her yeni mal biriminin toplam gelire katkısına marjinal gelir denir. Üretime katılan her yeni faktör biriminin, yani marjinal faktörün toplam gelire katkısı­na marjinal ürün geliri (MRP) adı verilir. Tam rekabet koşullarında marjinal ürün geliri, marjinal fizik ürünün fiyat (P) ile çarpımına eşittir. Tam rekabet varsayımı altında tek firma için mal fiyatı veri ol­duğundan MRP ile MPP paralel bir seyir izler. MPP azalan verim yasasına bağlı olarak düşerken MRP de aynı eğilimi gösterir. Firma değişken üretim faktö­rünün marjinal ürün geliri ürün fiyatına eşit oluncaya kadar bu faktörü kullanma­ya devam eder. Bu noktada faktör talebi istikrar kazanır ve denge üretim düze­yine yani firmanın kârını azamileştiren üretim miktarına ulaşılmış olur.