Faktör Talep Esnekliği

(Factor demand elasticity) Faktör ta­lebindeki göreli değişimin, faktör fiya­tındaki göreli değişime oranıdır. Faktör talebinin faktör fiyatlarına karşı duyar­lılığını ölçer.