FAO

(Food and Agricultural Organization) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ), 1945 yı­lında Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk toplantısında kurulmuştur. BM’nin en etkili ve kapsamlı çalışan örgütlerinden biridir. Açlığın azaltılması için çeşitli projeler uygulayan FAO, dünya ülke­lerindeki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve ağaçlan­dırma gibi konularda üye ülkelere da­nışmanlık yapar, istatistikler tutarak bültenler yayınlar. FAO, 1963 yılında Dünya Gıda Progra- mı’nı kurmuştur. Türkiye’nin de üye olduğu FAO’nun merkezi Roma’dadır. Kuruluşun logosundaki “Fiat Panis” kelimeleri Latincede “Ekmek Olsun” anlamına gelmektedir.