Fiyat Politikası

(Price policy) 1- Devletin piyasanın işleyişini etkilemek, yön vermek ve istenilmeyen bazı sonuçları önlemek amacıyla uyguladığı kararların tümü­nü ifade eder. 2- Bu terim işletmelerin ürettiği malın fiyatını belli bir düzeyde tutmak için izlediği politika için de kul­lanılır.